36 hits for informationsmöte om sfi på arabiska via telefon in Göteborg