ITSeniorerna i Göteborg

Som Sveriges största digitala gemenskap för dataintresserade...

Read more

Book

Android kamera/bild

OBS, två kursdagar Dag 1 ( 2024-03-13), dag 2 (2024-03-20) Handledare: Kjell Sandberg

Apple Watch

Handledare: Christer Björstad

Arbeta och spara i Google molnet

Kursdagar Dag 1 (2024-03-11), Dag 2 (2024-03-18), Dag 3 (2024-03-25) Handledare: Harriet Williams

Facebook och Instagram

Handledare: Stellan Hansson

Google Foto

Handledare: Anders Johansson

Introduktion till Windows 11

Handledare: Maria Borgström Ericsson

Ipad i köket

Handledare: Anders Johansson

IPhone kamera/bild

Kursdagar Dag 1 (2024-04-11), dag 2 (2024-04-18) Handledare: Christer Björstad

Jag och min Android

Kursdagar Dag 1 (2024-02-29), dag 2 (2024-03-07) Handledare: Gregor Lindholm

Jag och min iPhone

Kursdagar Dag 1 (2024-03-12), dag 2 (2024-03-19) Handledare: Maria Borgström Ericson

Jag och min Mac

Kursdagar Dag1 (2024-04-03), Dag2 (2024-04-10), Dag3 (2024-04-17) Handledare: Pär Johansson

Lär känna din webbläsare

Handledare: Anders Andersson

Microsoft 365

Kursdagar Dag1 (2024-02-12), Dag2 (2024-02-19), Dag3 (2024-02-26) Handledare: Anders Johansson

Ordning och reda i datorn

Handledare: Anders Johansson

Trafiken idag

Kursdagar Dag 1 (2024-03-14), dag 2 (2024-03-21) Handledare: Thore Hansson

Workplace

Handledare Ing-Britt Ström

Månadsmöte

Program Ordförande Anders hälsar välkomna. Lite allmänt om föreningen Info från handledarmötetInfo om nya bokningsrutiner Information om vårens kursprogram Debatt om hur får vi kan få med fler kvinnor i supportgruppen och som handledare?

Årsmöte/ månadsmöte

Årsavgift betalning 2024

Betalning för årsavgiften 2024 (betalas under januari månad)

Ö-bok Android kamera/bild

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Apple Watch

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Arbeta och spara i Google molnet

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Facebook och Instagram

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen Facebook och Instagram

Ö-bok Google Foto

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Introduktion till Windows 11

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Ipad i köket

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok IPhone kamera/bild

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Jag och min Android

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Jag och min Iphone

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Jag och min Mac

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Lär känna din webbläsare

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Microsoft 365

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Månadsmöte

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen Månadsmöte Januari kl. 11 - 13

Ö-bok Ordning och reda i datorn

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Trafiken idag

Bokning för dig som hjälper till i verksamheten Handledare, support, styrelsen, kaffegruppen

Ö-bok Workplace

Handledare Ing-Britt Ström