Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Världsvattendagen - Mötesbokning & Event

No reviews

Our Services

Världsvattendagen - Mötesbokning & Event

Vatteninfo uppmärksammar Världsvattendagen den 22 mars. Mellan kl 15 & 19 kan du boka egna tider för möte med företag inom vattenmätning, dricksvattenrening, brunnsborrning, pumpar och ledningsnät för svar på frågor, produktbeskrivningar och rådgivning. Mötena är kostnadsfria. Det går bra att boka flera tider om du vill träffa olika företag. Kl 15.00 hålls det även en föreläsning från Vatteninfo följt av presentationer av produkter och tjänster från företag inom dricksvatten. Tveka inte på att höra av dig till oss vid eventuella frågor. Read more