Book

Egen utbildning

ChatGPT Utbildning

Njut av två timmars ostörd tid för ert företag så att era medarbetare fritt kan engagera sig, ställa frågor och utforska ChatGPT:s potential. Vår utbildning är utformad för att vara en blandning av kunskap och praktisk tillämpning, vilket garanterar maximal inlärning och omedelbar användbarhet. För att ge alla utrymme att delta och ställa frågor rekommenderar vi maximalt 10 deltagare per tillfälle.

Book

Öppen utbildning

ChatGPT Utbildning

Dela en utbildning med professionella från olika branscher, berika din förståelse genom varierade perspektiv. Våra öppna utbildningar uppmuntrar frågor, dialog och samarbete, vilket garanterar en uppslukande lärandeupplevelse. För att ge alla utrymme att delta och ställa frågor begränsar vi öppna utbildningar till maximalt 10 deltagare per tillfälle.