Samtalsplatsen KBT

Tryckerigatan 8, Stockholm 11128
marker map pin icon
Inga omdömen

Våra Tjänster

Samtalsplatsen KBT

Mår du inte så bra eller vill du ha en förändring i ditt liv? På en liten och personlig mottagning i centrala Stockholm får du tid att ta dina behov på allvar och hjälp att förändra. Jag erbjuder KBT med inriktning på medveten närvaro, acceptans och självmedkänsla. Hittar du ingen tid som passar? Maila mig på info@samtalsplatsen.se Jag som grundat Samtalsplatsen heter Emma Henriksson. Jag är socionom, legitimerad kurator och KBT-terapeut med tio års erfarenhet av samtalsbehandling och coaching. Jag erbjuder coaching för personlig utveckling och KBT vid nedstämdhet, depression, oro, ångest, fobier, stress, utmattning, social ångest, sömnproblem, låg självkänsla, kriser, ensamhet och relationsproblem. Det finns många likheter mellan coaching och KBT. Båda är mål- och handlingsinriktade och har sin utgångspunkt i den nuvarande livssituationen. En skillnad är att terapi används som behandling vid dåligt psykiskt mående medan coaching används för personlig utveckling. Om terapi handlar om att ta sig från minus till plus, få vardagen att fungera eller kunna leva utan att begränsas av en viss problematik, så handlar coaching om att nå en högre nivå av välbefinnande, förbättra prestationsförmåga och livskvalitet. Metoden är i ännu högre grad inriktad på nuet och på framtiden, i ännu högre grad handlingsinriktat och lösningsfokuserat. KBT har utvecklats utifrån inlärningspsykologi och kognitiv teori. Kortfattat handlar det om hur våra tankar, känslor och beteenden samverkar och ömsesidigt påverkar varandra. Våra tanke- och beteendemönster är inlärda och kan därmed läras om. Behandlingen syftar till att förändra dysfunktionella tanke- och beteendemönster och odla en mer stödjande och tillåtande inställning till dig själv och dina känslor. Du får dels jobba med att förändra det som går att påverka, men också med att öva nya förhållningssätt till det som är. Utgångspunkten i både KBT och coaching är att det är du som är experten på dig själv. Jag strukturerar arbetet och har en aktiv roll. Under de första sessionerna gör vi en kartläggning av din nuvarande situation, problematiken och hur den påverkar dig. Du får sätta upp mål och vi utformar en plan för vår kontakt. Tillsammans planerar vi hemuppgifter kopplade till dina mål som du kommer att få utföra mellan våra sessioner. Syftet är att se till att du så snart som möjligt omsätter dina insikter i handling. Vi utvärderar löpande behandlingen för att säkerställa att vi rör oss framåt och använder tiden till det som är viktigt för dig. Avbokning senast 24 timmar före besöket. Uteblivna besök debiteras. Om du får sjukdomssymptom samma dag, hör av dig så ombokar vi eller tar samtalet via telefon istället. Åldersgräns 18 år. Läs mer