Anna Kraft - Samtalsterapeut

Hela Sverige (Distans) marker map pin icon
No reviews

Our Services

Anna Kraft - Samtalsterapeut

Samtalskontakt erbjuder motiverande stöd och samtalsterapi till personer från 18 år. Målet med terapin är att du ska få bättre balans i din vardag. Vi pratar om det som hände "där och då" och nu. Samtalsmetoderna utgår bland annat ifrån KBT, anknytning- och systemteorier, samt Psykodynamiskt perspektiv. Varmt välkommen att boka tid. Read more