Relationer & Hälsa

Barsebäck Resort, Litorinavägen 6, Löddeköpinge 246 55
marker map pin icon
Inga omdömen

Våra Tjänster

Relationer & Hälsa

Hur vi människor tänker, möter våra egna och andras känslor och reaktioner och uttrycker oss påverkar möjligheten att få kontakt och nå samförstånd och på så sätt förebygga och lösa motsättningar och andra problem. Hur det fungerar i praktiken och kan underlätta och berika våra samtal, möten, relationer och vardag ger metodiken Klassiskt Klarspråk ökad kunskap om. Så här summerar Caroline Davidsson sin och arbetslagets upplevelse efter att ha deltagit i vår träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad: "Stort tack för de praktiska övningarna och lärorika dagarna. Vi är mycket tacksamma för de perspektiv och aha-upplevelser de gav och att vi fick konkreta erfarenheter av hur vi kan möta varandra för att förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förebygga och lösa konflikter, förbättra vårt samarbete och undvika problem. Det stärkte oss, både som individer och grupp" I träningen lär du dig bland annat mer om hur du... ... handskas med meningsskiljaktigheter. ... möter egna och andras känslor och reaktioner. ... förhindrar att samtal fastnar i låsta positioner. ... bemöter invändningar, försvar och motstånd. ... tar upp känsliga och laddade samtalsämnen. ... ger kritik utan att såra eller genera andra. ... uttrycker dig så att andra lyssnar och förstår. ... lyssnar så du hör vad andra egentligen säger. ... kommunicerar för att stödja och stärka. ... lägger grunden för givande samtal och möten. ... lär av och växer med dina och andras olikheter. ... löser i stället för att hantera konflikter. Är det här något du vill veta mer om eller är din största utmaning just nu av annan karaktär? Kontakta mig, Ola Andersson, på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochhalsa.se så berättar jag mer och svarar på ev. frågor. Mer information hittar du på facebook.com/relationerochhalsa, relationerochhalsa.se samt klassisktklarsprak.se Läs mer