Relationer & Hälsa

Hotel Öresund Conference & Spa, Kungsgatan 9, Sofia Albertinas Plats 5, Landskrona 261 31
marker map pin icon
Inga omdömen

Våra Tjänster

Relationer & Hälsa

Vi har följande syfte: 1) Att erbjuda stöd och vägledning till människor som upplever en utmanade vardag och bidra till att deras liv blir lite enklare. 2) Att underlätta för människor att förebygga och lösa konflikter och andra kommunikations- och relationsproblem i yrke och privatliv. 3) Att bidra till ömsesidig förståelse och bättre samspel. 4) Att främja trivsel, glädje och välmående. Det gör vi med beprövade metodiken Klassiskt Klarspråk, den ger fördjupad förståelse för hur vi människor kan se på oss själv och andra och använda språket för att stödja och stärka varandra, bryta destruktiva kommunikationsmönster, lägga grunden för konstruktiva samtal och möten samt lösa spänningar från tidigare meningsskiljaktigheter, gräl och konflikter och avstyra framtida. Så här summerar Caroline Davidsson sin och arbetslagets upplevelse efter att ha deltagit i vår träning i kommunikativt ledarskap, konfliktförståelse och konfliktlösning: "Stort tack för de praktiska övningarna och lärorika dagarna. Vi är mycket tacksamma för de aha-upplevelser de gav och att du med tydliga exempel visade hur vi kan tänka, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och uttrycka oss för att förstå varandra, stödja varandra, förbättra vårt samarbete och undvika problem. Det stärkte oss, både som individer och grupp, och jag vill uppmana alla att prova Klassiskt Klarspråk!" Läs mer