Relationer & Hälsa

Barsebäck Resort, Litorinavägen 6, Löddeköpinge 246 55
marker map pin icon
Inga omdömen

Våra Tjänster

Relationer & Hälsa

Vi finns för att: 1) Erbjuda stöd och vägledning till människor som upplever en utmanade vardag. 2) Hjälpa människor förebygga och lösa konflikter och andra kommunikations- och relationsproblem i yrke, parrelation, föräldrarelation och andra sammanhang. 3) Underlätta samarbete, samlevnad och välmående. Så här summerar Caroline Davidsson sin och arbetslagets upplevelse efter att ha deltagit i vår träning i konfliktlösning samarbete och samlevnad: "Tack för de praktiska övningarna och lärorika dagarna. Vi är mycket tacksamma för de perspektiv och aha-upplevelser de gav och att du med tydliga exempel visade hur vi kan tänka, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och uttrycka oss för att lättare förstå varandra, stötta varandra, förbättra vårt samarbete och undvika problem. Det stärkte oss, både som individer och grupp" I träningen lär du dig bland annat mer om hur du... - Möter egna och andras känslor och reaktioner. - Tar upp känsliga och laddade samtalsämnen. - Lägger grunden för givande samtal och möten. - Frammanar det goda och glädjefulla. - Förhindrar att samtal fastnar i låsta positioner. - Kommunicerar för att stödja och stärka. - Bemöter invändningar, försvar och motstånd. - Uttrycker dig så att andra lyssnar och förstår. - Lyssnar så du hör vad andra egentligen säger. - Bryter destruktiva kommunikationsmönster. - Lär av, tar vara på och växer med olikheter. Läs mer