Relationer & Hälsa

Barsebäck Resort, Litorinavägen 6, Löddeköpinge 246 55
marker map pin icon
Inga omdömen

Våra Tjänster

Relationer & Hälsa

Hur vi människor ser på oss själv och andra, möter våra egna och andras känslor och reaktioner och uttrycker oss kommer antingen att underlätta eller försvåra våra samtal, våra möten och vår vardag. Vill du lära dig mer om hur du kan underlätta för dig själv, vara ett stöd för någon annan eller både och erbjuder vi tjänster för det. Läs gärna vidare eller kontakta mig på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochhalsa.se så berättar jag mer. Så här summerar Caroline Davidsson sin och arbetslagets upplevelse efter att ha deltagit i vår träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad: "Stort tack för de praktiska övningarna och lärorika dagarna. Vi är mycket tacksamma för de perspektiv och aha-upplevelser de gav och att vi fick konkreta erfarenheter av hur vi kan möta varandra för att förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förebygga och lösa konflikter, förbättra vårt samarbete och undvika problem. Det stärkte oss, både som individer och grupp" I träningen lär du dig bland annat mer om hur du... ... handskas med meningsskiljaktigheter. ... möter egna och andras känslor och reaktioner. ... förhindrar att samtal fastnar i låsta positioner. ... bemöter invändningar, försvar och motstånd. ... tar upp känsliga och laddade samtalsämnen. ... ger kritik utan att såra eller genera andra. ... uttrycker dig så att andra lyssnar och förstår. ... lyssnar så du hör vad andra egentligen säger. ... kommunicerar för att stödja och stärka. ... lägger grunden för givande samtal och möten. ... lär av och växer med dina och andras olikheter. ... löser i stället för att hantera konflikter. Mer information hittar du på www.relationerochhalsa.se samt www.klassisktklarsprak.se. Läs mer