1 träff för släpvagn 2 med galler xnf 982 in Linghem