Leolin Photography

Book

Fotografering

Barn & familjefotografering

60 minuter barn och familjefotografering med redigering och efterbehandling av ungefär 20-30 bilder. Bilder och produkter köps till separat efter fotograferingen.

Book

Gravidfotografering

75 minuter gravidfotografering med redigering och efterbehandling av ungefär 20-30 bilder. Bilder och produkter köps till separat efter fotograferingen.

Book

Smash the Cakefotografering

60 minuter smash the cakefotografering med redigering och efterbehandling av ungefär 20-30 bilder. Bilder och produkter köps till separat efter fotograferingen.

Book