Holistisk coachning genom samtal och läkande skrivande

Sverige marker map pin icon
No reviews

Our Services

Holistisk coachning genom samtal och läkande skrivande

Genom samtal och läkande skrivande lär du dig att lyssna in dig själv vilket gör att du tar dig själv på allvar. Det i sin tur leder till att dina tankar och upplevelser faktiskt känns viktiga, och du mår bättre. Tänk att vakna upp på morgonen och uppleva ett lugn i kroppen! Som holistisk coach hjälper jag dig att se över din situation med helhet och hållbarhet i åtanke. Att ha holistiskt synsätt innebär just att se till helheten, med en medvetenhet om att olika delar i livet samspelar och påverkar varandra. Tillvaron skaver för de allra flesta ibland. Istället för att betrakta det som någonting dåligt kan du använda ditt mående som en ledtråd till var du önskar och behöver skapa en förändring. Kanske känner du igen dig i något av följande exempel: - En känsla av att ”sitta fast” - Låg självkänsla eller andra starka känslor (exempelvis oro, maktlöshet, ilska, sorg, förvirring, ensamhet) - Relationsproblem Eller hör du kanske till dem som är anhörig eller förälder till någon som är sjuk eller har särskilda behov? Missbruk och medberoende, intellektuella funktionsvariationer såsom låg- eller högbegåvning, NPF-diagnoser – anledningarna till att du som anhörig behöver ta extra stort ansvar varierar men väcker ofta både trötthet och känslor av skam, ensamhet och otillräcklighet. Oavsett vilken din anledning till att söka stöd är ser jag mycket fram emot att arbeta tillsammans med dig. Hos mig kan du välja om du vill skriva eller prata om det du önskar hjälp med - eller om du vill göra både och. I samtal med en coach eller terapeut blir du speglad av en annan person, och när du arbetar med läkande skrivande får du även möjlighet att vara din egen spegel. Genom att kombinera läkande skrivande med coachande samtal vidgas perspektiven och du får flera infallsvinklar. När vi skriver och pratar om våra tankar och upplevelser får hjärnan en chans att strukturera det vi har varit med om. Om du väljer att arbeta med skrivande kommer du upptäcka att en text finns kvar och att du när som helst kan gå tillbaka till den och på så vis få syn på dig själv, dina känslor och tankar med något av ett utifrånperspektiv. Välkommen att boka din tid så hörs vi per telefon eller ses online. Read more

Opening hours

Closed for lunch
Monday Mo
Tuesday Tu
Wednesday We
Thursday Th
Friday Fr
Saturday Sa
Sunday Su