Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Ida Sundén

Sverige marker map pin icon
No reviews

Our Services

Ida Sundén

Anledningarna till att söka stöd hos en coach är många. Ett vanligt skäl är stress, som i sin tur kan ha olika grundorsaker. - Cirka 20 procent av alla människor är högkänsliga, HSP, och har svårt att hitta balans i tillvaron för att få tillräckligt med vila från intryck. Många är även introverta i sin personlighet och känner sig missförstådda på arbetsplatser, och av mer extravert lagda personer i sin omgivning. Känner du igen dig? Tillsammans kartlägger vi vad du behöver för att finna balans i tillvaron! - Är du anhörig eller förälder till någon som är sjuk eller har särskilda behov? Missbruk och medberoende, intellektuella funktionsvariationer såsom låg- eller högbegåvning, NPF-diagnoser – anledningarna till att du som anhörig behöver ta extra stort ansvar varierar men väcker ofta både trötthet och känslor av skam, ensamhet och otillräcklighet. Jag hjälper dig att hitta förhållningssätt till alla ”måsten” och ”borden”. Hos mig kan du välja om du vill skriva eller prata om det du önskar hjälp med - eller om du vill göra både och. I samtal med en coach eller terapeut blir du speglad av en annan person, och när du arbetar med skrivande får du även möjlighet att vara din egen spegel. Genom att kombinera läkande skrivande med coachande samtal vidgas perspektiven och du får flera infallsvinklar. När vi skriver och pratar om våra tankar och upplevelser får hjärnan en chans att strukturera det vi har varit med om. Om du väljer att arbeta med skrivande kommer du upptäcka att en text finns kvar och att du när som helst kan gå tillbaka till den och på så vis få syn på dig själv, dina känslor och tankar med något av ett utifrånperspektiv. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans, välkommen att boka din tid så hörs vi per telefon eller ses online i DigiRoom. Read more

Opening hours

Closed for lunch
Monday Mo
Tuesday Tu
Wednesday We
Thursday Th
Friday Fr
Saturday Sa
Sunday Su