Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Vardaga St Knut och Aspen

Ljungstyckevägen 4, Falsterbo 239 34 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Vardaga St Knut och Aspen

<b>Viktigt att ni läser dessa mötesregler innan ni bokar:</b> <li>Skriv vem som bokar och vem ni ska besöka </li><li>MAX två möten i månaden per familj </li><li>MAX antal anhöriga är två personer (över 15 år) samt spädbarn </li><li>Ingen närvarande vid mötet får uppvisa några förkylningssymptom, alla ska vara friska </li><li>Fysisk kontakt med närstående är inte tillåten </li><li>Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av mötesväggen </li><li>Det är inte tillåtet att dela fikabröd eller annat med varandra </li><li>Mötesvärden och personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas Mötesvärden möter upp dig som besökare och ledsagar till mötesplatsen. Mötesvärden spritar också av ytorna mellan varje möte.</li> Read more