Anna Kraft - Samtalsterapeut

Jag erbjuder samtalsterapi till dig som har fyllt 18 år. Mål...

Read more

Book

Samtalsterapi/relationsterapi /Skype

Samtalsterapi på telefon

Stödsamtal som utgår från din livssituation här- och nu. Vi kartlägger och analyserar det som har blivit, är, eller varit ett bekymmer för dig. Vi pratar om dina tankar, känslor och reflekterar vidare vilka strategier eller metoder som blir viktiga för dig framöver. Samtalet betalas i första hand med Swish.

Boka samtal

Samtalsterapi på telefon

Stödsamtal som utgår från din livssituation här- och nu. Vi kartlägger och analyserar det som har blivit, är, eller har varit ett bekymmer för dig. Vi pratar om dina tankar, känslor och reflekterar vidare vilka strategier eller metoder som blir viktiga för dig framöver. Samtalet betalas i första hand med Swish.

Boka samtal

Terapi & stödsamtal på telefon

Ett längre terapisamtal som är betydelsefullt när du vill prata av dig om dina tankar, känslor och ventilera mer kring en händelse eller situation. Ett längre terapisamtal fungerar väl vid stress, ångest, sorg, relationsproblematik, men även andra psykiska besvär där du behöver få tid att reflektera. Samtalet betalas med Swish i första hand.

Boka samtal

Videosamtal via Skype

Boka samtal

Videosamtal via Skype

Boka samtal

Videosamtal via Skype

Boka samtal