Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Anna Kraft - Samtalsterapeut och Beteendecoach

Sverige Halmstad marker map pin icon
No reviews

Our Services

Anna Kraft - Samtalsterapeut och Beteendecoach

Samtalskontakt erbjuder stöd- motivations- och förändringssamtal till personer från 18 år. Samtalet utgår från varje persons individuella livshistoria och problematik. Samtalet handlar om att förändra negativa tankar, funderingar, och oro till "friskare" tankar. I samtalet är det din berättelse, dina känslor, och tankar som är viktigast. Målet med terapin är att du som söker ska få bättre balans i din vardag. Genom att få prata av dig med någon som lyssnar, om det som du har upplevt, eller upplever just nu. Varmt välkommen att boka tid. Read more

Opening hours

Closed for lunch
Monday Mo
Tuesday Tu
Wednesday We
Thursday Th
Friday Fr
Saturday Sa
Sunday Su