Annie Grill - Certifierad Beteendeterapeut

Som Certifierad Beteendeterapeut och samtalscoach med grunde...

Read more

Book

Samtalsterapi

Prova på- samtal, Samtalsterapi

Under det första prova på mötet pratar vi om vad du kan förvänta dig, lite om din historia och varför du sökt stöd/hjälp. Det är viktigt att du som min klient känner dig trygg och öppen med mig. Detta samtal kan ske på min mottagning, Online eller telefonsamtal. Just nu tar jag emot testklienter som vill prova på- The Work eller Inquiry Based Stress Reduction som är en metod framtagen av Byron Katie som används för att identifiera och ifrågasätta de tankar vi har som orsakar lidande. Det som jag kan hjälpa dig med, genom sessioner och coachning, är att hålla fokus, vara i medveten närvaro och guida dig med frågorna och underfrågor till dem. Detta kan göras på plats eller online. Priset för dig som testklient är 550 kr för 60 min.

Book

Samtalsterapi

Samtalsterapi med psykosyntesen som grund är en djupgående metod för mänsklig utveckling och ett utmärkt sätt att hitta balans för att komma vidare i livet. I terapi hos mig så kan jag hjälpa dig att bearbeta och läka olika former av livskriser som oro/ångest, stress/utmattningssymptom och relationsproblem mm. Med hjälp av samtal, avslappningsövningar och acceptans så får du verktygen att leva ett liv i närvaro.

Book

Samtalsterapi Online

Samtalsterapi med psykosyntesen som grund är en djupgående metod för mänsklig utveckling och ett utmärkt sätt att hitta balans att komma vidare i livet. I terapi hos mig så kan jag hjälpa dig att bearbeta och läka olika former av livskriser som oro/ångest, stress/utmattningssymptom och relationsproblem mm.Med hjälp av samtal, avslappningsövningar och acceptans så får du verktygen att leva ett liv i närvaro. Distanssamtal/videosamtal via Teems

Book

Parterapi

Par & Relationssamtal

Oavsett om ni är i en livskris eller bara känner att ni vill utveckla er relation så är det bra att ta hjälp utifrån. Att få en möjlighet att reflektera tillsammans över gemensamma behov och önskad utveckling. Vid parterapi är det viktigt att båda parter känner sig lyssnad på och förstådda.

Book