Vatteninfo Sverige AB rådgivning om vatten och avlopp

Här kan du boka en timmes vatten- och avlopps-rådgivning för...

Read more
Buy gift card

Book

Rådgivning till fastighetsägare

30 minuters rådgivning

Här kan du boka neutral avloppsrådgivning per telefon eller digitalt. Vatteninfo ger rådgivning om vatten och avlopp till fastighetsägare och företag. Vatteninfo Sverige AB är specialister på Vatten och avlopp utanför de kommunala anläggningar. I Vatteninfo finns kunskap och praktik. Genom VA-rådgivningstjänsten hjälper vi er att lösa era vatten och avloppsproblem, neutralt och med sakkunskap. Va rådgivningen sker per telefon eller digitalt och vi kan förmedla andra tjänster som kan behövas i ärendet. Vid bokning kommer en bekräftelse på e-post. Om du har en fråga som du bedömer tar en halvtimme, kan du boka denna tjänst här. Vår rådgivare ringer dig eller kopplar sig digitalt om du så vill.

Book

Avloppsrådgivning per telefon eller digitalt

Här kan du boka neutral avloppsrådgivning per telefon eller digitalt. Vatteninfo ger rådgivning om vatten och avlopp till fastighetsägare och företag. Vatteninfo Sverige AB är specialister på Vatten och avlopp utanför de kommunala anläggningar. I Vatteninfo finns kunskap och praktik. Genom VA-rådgivningstjänsten hjälper vi er att lösa era vatten och avloppsproblem, neutralt och med sakkunskap. Va rådgivningen sker per telefon eller digitalt och vi kan förmedla andra tjänster som kan behövas i ärendet. Vid bokning kommer en bekräftelse på e-post.

Book

Vattenrådgivning

Här kan du boka neutral rådgivning om dricksvatten i enskild fastighet. Rådgivningen är per telefon eller digitalt. Vatteninfo ger rådgivning om vatten och avlopp till fastighetsägare och företag. Vatteninfo Sverige AB är specialister på Vatten och avlopp utanför de kommunala anläggningar. I Vatteninfo finns kunskap och praktik. Genom VA-rådgivningstjänsten hjälper vi er att lösa era vatten och avloppsproblem, neutralt och med sakkunskap. Va rådgivningen sker per telefon eller digitalt och vi kan förmedla andra tjänster som kan behövas i ärendet. Vid bokning kommer en bekräftelse på e-post.

Book

Rådgivning till företag och samfälligheter

Rådgivning för medlemmar i GEMVA

Du får två timmars gratis rådgivning per år om du är medlem. Utöver det så faktureras timmarna

Book

Vatten och avloppsrådgivning företag

Här kan du boka neutral rådgivning om dricksvatten i enskild fastighet. Rådgivningen är per telefon eller digitalt. Vatteninfo ger rådgivning om vatten och avlopp till fastighetsägare och företag. Vatteninfo Sverige AB är specialister på Vatten och avlopp utanför de kommunala anläggningar. I Vatteninfo finns kunskap och praktik. Genom VA-rådgivningstjänsten hjälper vi er att lösa era vatten och avloppsproblem, neutralt och med sakkunskap. Va rådgivningen sker per telefon eller digitalt och vi kan förmedla andra tjänster som kan behövas i ärendet. Vid bokning kommer en bekräftelse på e-post.

Book