Souly You AB - För hälsa och livskvalité

Book

Kroppsterapi

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi eller KST är en mycket varsam kroppsbehandling som är mycket avstressande och kan hjälpa vid många tillstånd. KST vilar på medicinsk grund, på anatomi, biokemi och biologi. Terapin stärker kroppens egen läkningsförmåga. Olika symptom både fysiska, mentala och känslomässiga kan lindras och hela du stärks. Det autonoma nervsystemet kommer i balans, vilket leder till bättre hälsa. Du är fullt påklädd under den helt smärtfria behandlingen. För att se om denna terapiform kan hjälpa dig bör du räkna med 3-5 behandlingar.

Book

Personlig utveckling

Livscoaching

Vet du inte vad du vill, eller vet du vad du vill men inte hur du ska uppnå det? Livscoaching lämpar sig för alla områden i livet, från de små till de stora förändringarna för att må och fungera optimalt. Jag stödjer dig i din förändring på väg från där du är idag till de resultat du önskar dig. Jag ställer kraftfulla frågor som hjälper dig att hitta dina egna svar som leder framåt. Det finns många strategier som du får lära dig som hjälper dig att nå dina önskade resultat. Att skapa nya vanor som skapar ett bättre liv med framgång och välbefinnande går att träna sig till. Du kan skapa nya beteende-, tanke- och känslovanor.

Book

Mental träning

Mental Träning hjälper dig att återinlära grundspänning för att sedan kunna använda precis så mycket ansträngning som behövs vid olika uppgifter. Sedan får du lära dig hur du integrerar målbilder som gynnar återhämtning, balans och rätta uppgifter som du vill göra för att nå dit du har bestämt.

Book

Mindfulness

Med träning i Mindfulness kommer du att kunna leva ett bättre liv med inspiration, glädje och kraft. Du kan se flera möjligheter i livet och göra bra val för dig. Några goa resultat du kan uppnå är: ökad koncentration, fokus, och minne, din självmedkänsla kommer att stärkas. Du kan skapa bättre relationer både med nära och kära och inom arbetslivet. Immunförsvaret stärks och du kan hantera stress mycket bättre. Hjärnan formas och stärks både rent fysiskt och hur den fungerar. Finns mycket forskning som visar på fördelar med att integrera Mindfulness i din vardag.

Book

Meditation i grupp

Being is more - Mindfulnessretreat för kvinnor

När allt i naturen väcks till liv är det fint att omsorgsfullt väcka oss till liv. Att komma hem till dig själv för att vara dig fullt ut i medkänsla med dig själv och andra. Korta teoripass om grunderna i Mindfulness varvas med lugna mjuka meditativa övningar och rörelser för att utforska oss själva i tanke, känslor och beteende. När vi utökar vårt medvetna sinne ökar vår frihet i livet, vår glädje och vår energi. Dagen ger dig verktyg att hantera förändringar, oro och stress och fyller på med kreativitet och känsla av glädje. Enligt forskning ger denna form av meditation många goda effekter på vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi kommer att vara både inne och ute.