Sensomotorikstudion i Arvika

Stress, oro, ångest och/eller fobier? Koncentrationsproblem?...

Read more

Book

Förbättra hållning och koordination

Postural träning- Optimum metoden 80-90 min

Man guidar in kroppen i rena rörelser och tar bort kompensationer och spänningar med hjälp av olika tekniker ex från Neurolize Sports Academy. Därefter jobbar vi med Optimumövningar för att aktivera den inre hållningsmuskulaturen i belastningsfördelningskedjan. För att undvika skador behöver rätt muskler ta sin del av belastningen när vi sitter, står, går o.s.v.

Book

Massage

Avslappningsmassage rygg, nacke, ansikte och fötter

Avslappningsmassage rygg, nacke, ansikte och fötter. Jag arbetar även med delar av MNRI® Archetype Movement Integration, genom exakta rörelser blir hjärnan medveten om kroppens mittpunkt, gravitationspunkt och över- och underkropp, fram- och baksida.

Book

Sensomotorisk träning

Sensomotorisk träning 1, 1:a besöket

Neurosensomotorik - träning för barn, ungdomar och vuxna. Vi tränar rörelser baserat på vårt ursprungliga rörelsemönster och spädbarnsreflexer. Träningen främjar utvecklingen av motoriska och kognitiva färdigheter som tex: fin- grovmotorik, koordination, läs- eller skrivsvårigheter, svårt att sitta stilla, svårt att lära sig cykla eller simma bröstsim, känslig för ljud, ljus eller beröring. MNRI® är en unik metod som är effektiv vid stress, motoriska svårigheter, koncentration mm. Vid varje besök får du ett träningsprogram som du tränar på hemma.

Book

Sensomotorisk träning 1, uppföljning

Neurosensomotorik - träning för barn, ungdomar och vuxna. Vi tränar rörelser baserat på vårt ursprungliga rörelsemönster och spädbarnsreflexer. Träningen främjar utvecklingen av motoriska och kognitiva färdigheter som tex: fin- grovmotorik, koordination, läs- eller skrivsvårigheter, svårt att sitta stilla, svårt att lära sig cykla eller simma bröstsim, känslig för ljud, ljus eller beröring. MNRI® är en unik metod som är effektiv vid stress, motoriska svårigheter, koncentration mm. Vid varje besök får du ett träningsprogram som du tränar på hemma.

Book

Sensomotorisk träning 2 ONLINE 1:a besöket

Nu har du möjlighet att komma igång med sensomotorisk träning utan att fysiskt komma till Arvika. Vi träffas online och ni får övningar att göra hemma på egen hand. Vi har tät återkoppling (minst var 4.e vecka) och jag finns alltid tillgänglig för support under er träningsperiod.

Book

Sensomotorisk träning 2, ONLINE uppföljning

Nu har du möjlighet att komma igång med sensomotorisk träning utan att fysiskt komma till Arvika. Vi träffas online och ni får övningar att göra hemma på egen hand. Vi har tät återkoppling med uppföljningsbesök (minst var 4.e vecka) och jag finns alltid tillgänglig för support under er träningsperiod. Jag har kört sensomotorisk träning onlinesedan våren -20 och det har fungerat jättebra.

Book

Stresshantering/ Stressreducering

Brain gym® ommönstring fobier

Genom att uttala en specifik målsättning och göra rörelser enligt ett visst mönster skapas nya tankebanor i hjärnan. Härigenom kan man komma tillrätta med fobier exempelvis flygrädsla och ormskräck och ovanor som nagelbitning. För att befästa det nya tankemönstret ges övningar som du gör hemma ca 5-10 min dagligen under en period för bästa resultat.

Book

Stresshantering MNRI® 80-90 min

Här arbetar vi med hela MNRI® Tactile Integration programmet eller hela MNRI® Stressrelease, PTSD and Trauma recovery programmet. Båda är mycket avslappnande och effektiva. MNRI® Tactile Integration- Genom MNRI®:s beröringstekniker stimuleras alla receptorer i huden. Huden är i nära förbindelse med muskler, fascior, ligament och skelett. Här stärker vi förbindelsen mellan hjärnan och musklerna via nervsystemet. Hjärnan blir medveten om kroppens alla delar, så kroppsuppfattningen förbättras. Klienter har vittnat om att de känner sig mer ihopkopplade och närvarande i sina kroppar. Det är en mycket avslappnande metod, som är särskilt bra om du har haft skador och/eller kraftig, långvarig smärta. MNRI® Tactile System Integration tar ca 90 minuter och alla MNRI® program sker utanpå kläderna som ska vara mjuka och behagliga att röra sig i. MNRI® PTSD and Trauma recovery-Här bearbetas en jobbig händelse/ känsla/ situation genom att man går direkt på de reflexer som aktiverats av stress. Man balanserar nervsystemet genom MNRI®:s berörings- och reflexintegreringstekniker. Här blir hjärnan medveten om vilka rörelser kroppen kan göra. Det tar bort kompensationer och är mycket avslappnande. Om du vill bearbetar vi samtidigt problemet genom samtal. Många upplever lättnad när de får distans till problemet och att stressen minskar avsevärt redan vid första besöket. MNRI® PTSD and Trauma recovery har även visat sig vara effektivt mot fobier.

Book

Stressreducering MNRI® 55 min

Här jobbar vi med MNRI® tekniker för att lugna kroppens egna försvarsmekanismer. Man löser upp spänningar och guidar nervsystemet rätt för att komma i balans och återhämta sig från stress. Mycket avslappnande och effektivt. Detta pass brukar vi använda för att förbereda kroppen för en MNRI® Stressrelease, PTSD and Trauma recovery , som med fördel görs efter 14 dagar. MNRI® Stressrelease, PTSD and Trauma recovery har visat sig mycket effektivt mot fobier, stress mm De flesta känner en klar förbättring redan vid första besöket. Alla MNRI® program sker utanpå kläderna som ska vara mjuka och behagliga att röra sig i.

Book