saljebybehandlingar

Book

Kinesiologibehandlingar

Förstagångsbesök HKT Kinesiologi

Holografisk Kinesiologi HKT, behandlar inte vid symptomen, utan undersöker vad det är som hindrar kroppens egna processer att lösa olika tillstånd. Behandlingen stärker kroppen så att den kan rensa ut gifter, balansera hormoner och justera nervsystemets signaltrafik i kroppen. Det sker bland annat med hjälp av akupunktur och näringstillskott som är anpassade exakt i dos och sort för att passa varje klient. Genom att under behandlingen kontrollera att kroppen/nervsystemet är i kommunikation och förstår, säkerställs att hela kroppen förstår behandlingen och blir därför så exakt som möjligt för just dig.

Book

Återbesök HKT Kinesiologi

I ett återbesök ser vi vad som hänt i kroppen sedan förra behandlingen och hur kroppen svarat.

Book

Optimumbehandlingar

Optimum behandling förstagångsbesök

Världens enklaste logik, vi har ett naturligt sätt att röra oss och hålla kroppen upprätt som belastar kroppens leder muskler såsom det är tänkt. Vid detta rörelsemönster uppstår inga skador eller värk. Optimum-metoden är en metod som bygger på att hitta grundorsaken till problemet och hitta tillbaka till vår naturliga hållning som småbarn och naturfolk har. Med en speciell typ av behandling och postural träning, återställer vi kroppens naturliga balans och förmåga att fördela belastning rätt. Vi åtgärdar grundorsaken till problemet istället för att bara lindra symptomen. Normalt behövs det ca 2-3 behandlingar/besök för att komma tillrätta med ett problem. Vid ditt första besök vill jag höra om din besvärshistorik och vi pratar igenom vad du vill ha hjälp med. Därefter gör jag en hållningsfotografering, gånganalys och ett antal andra funktionstester för att hitta dina muskulära obalanser. Ofta är vårt nervsystem lite ur balans när vi har ett problem, vid såna tillfällen utför jag då precisa behandlingsåtgärder för att kunna åtgärda dina muskulära obalanser. Utifrån behandling och funktionsanalysen gör jag ett skräddarsytt träningsprogram för att kroppen ska läka och stärkas. Efter ca 14 dagar ses vi igen och gör funktionstest och justerar träningsprogrammet och efter ca 3 behandingar inkl träningsprogram blir du besvärsfri och får bestående resultat.

Book

Återbesök Optimumbehandling

Återbesök. Vad har hänt i kroppen. Vi gör ny analys och ev behandling om det behövs och uppdaterar ditt individuella träningsprogram efter kroppens nuläge.

Book