Cykling utan ålder Helsingborg

Cykling utan ålder är en verksamhet där frivilliga cykelpilo...

Read more

About

Cykling utan ålder är en verksamhet där frivilliga cykelpiloter, erbjuder äldre personer cykelturer i specialbyggda trehjuliga el-cyklar, s.k. rickshaws. Verksamheten är en samverkan mellan Röda Korset Helsingborgskretsen och föreningen Cykling utan ålder - Sverige. Syftet med verksamheten är huvudsakligen att motverka ensamhet bland äldre. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför ofta isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Ensamhet kan också leda till psykisk ohälsa som depression, ångest och oro, sämre matvanor, fysiska problem, nedsatt självkänsla mm. Genom verksamheten erbjuds passagerare och frivilliga en meningsfull aktivitet med möjlighet att skapa nya relationer, gemenskap, minnen och livskvalitet. Det kan t ex handla om att komma ut till stadens parker, uppleva vårens grönska, höra fåglarnas kvitter, åka förbi ungdomens kvarter, stanna till vid ett kafé eller bara få känna vinden i håret.

Contact us

cykel.helsingborg@redcross.se

Contact form