pstLasse

Jag har lång erfarenhet som psykoterapeut från bland annat R...

Read more

About

Jag har lång erfarenhet som psykoterapeut från bland annat Röda korset med torterade flyktingar, öppenvårds psykiatri med psykiatriska diagnoser främst långa psykoterapier, primärvård med kortare kontakter. Till stor del arbetar jag med trauman från exempelvis rånöverfall, misshandel och sexuella övergrepp i nutid eller från barndom. Där jag varvar psykoterapisamtal med traumabearbetning genom EMDR (ögonrörelseterapi) utifrån dina önskemål. Arbetar även med längre insiktsbetonade psykoterapi samt fokuserade korttidsterapi på psykodynamisk grund. Har en 1 årig utbildning i KBT för psykodynamiker och kan varva med inslag av KBT verktyg då det passar.

Find us

Norrtälje

Contact us

0734013500pst.lasse.andersson@gmail.com

Contact form