Our Services

Lightworker Yvonne Silversten

Jag jobbar med personlig utveckling och hälsa i ett helhetsperspektiv, i form av intuitiv coaching och kristall-ljusterapibehandling. Som medium använder jag min intuitiva förmåga för att hjälpa dig att utveckla din intuition för att skapa glädje och överflöd i ditt liv. Du kan starta en magisk inre resa, få nya insikter och perspektiv för att skapa den förändring i ditt liv du önskar. Du får verktyg och tekniker som hjälper dig att hitta ny inspiration och nya vägar. Välkommen till mig! I work with personal development and health in a holistic perspective, in the form of intuitive coaching and crystal light therapy treatment. As a medium, I use my intuitive ability to help you develop your intuition to create joy and abundance in your life. You can start a magical inner journey, gain new insights and perspectives to create the change in your life you desire. You get tools and techniques that help you find new inspiration and new ways. Read more

Opening hours

Closed for lunch
Monday Mo
Tuesday Tu
Wednesday We
Thursday Th
Friday Fr
Saturday Sa
Sunday Su