Michelle Torres Borg - Samtalsterapeut

Diplomerad Psykosyntesterapeut och yrkesverksam sedan 2018 A...

Read more

Book

Samtalsterapi

Samtalsterapi 60 minuter

Pris: 850 kr för privatbetalande, för företag tillkommer moms på 25%. Samtalsterapi innebär att genom samtal få stöd och hjälp med ett problem man har eller något man lider av. Man kan även gå i terapi för att få hjälp med att bättre förstå sig själv, för att få bra stöd i sin personliga utveckling, för att komma tillrätta med en jobbig livssituation. Samtalsterapin fungerar genom att du och terapeuten samarbetar och tillsammans hittar lösningar, strategier och verktyg som kan hjälpa dig att må bättre och ta dig närme ditt mål. Samtal om stress, vart befinner du dig i livet och hur påverkas du av situationer i din vardag Utforska och förstå din ångest, lyssna in vad beror den på och vad behöver skifta i dig för att må bättre Uttrycka din sorg och utrymme för att bearbeta den Lyssna inåt på din faktiska längtan och vägar för att nå dit (kärlek, skapande, kreativitet, spontanitet, trygghet, närhet, sätta gränser, lyssna in din vilja och dina behov, vad får ditt hjärta att sjunga) Relationer och vad som kan förändras för att känna trygghet och få den kontakt du längtar efter

Book

Samtalsterapi 90 minuter

Pris: 1275 kr för privatbetalande, för företag tillkommer moms på 25%. Samtalsterapi innebär att genom samtal få stöd och hjälp med ett problem man har eller något man lider av. Man kan även gå i terapi för att få hjälp med att bättre förstå sig själv, för att få bra stöd i sin personliga utveckling, för att komma tillrätta med en jobbig livssituation. Samtalsterapin fungerar genom att du och terapeuten samarbetar och tillsammans hittar lösningar, strategier och verktyg som kan hjälpa dig att må bättre och ta dig närme ditt mål. Samtal om stress, vart befinner du dig i livet och hur påverkas du av situationer i din vardag Utforska och förstå din ångest, lyssna in vad beror den på och vad behöver skifta i dig för att må bättre Uttrycka din sorg och utrymme för att bearbeta den Lyssna inåt på din faktiska längtan och vägar för att nå dit (kärlek, skapande, kreativitet, spontanitet, trygghet, närhet, sätta gränser, lyssna in din vilja och dina behov, vad får ditt hjärta att sjunga) Relationer och vad som kan förändras för att känna trygghet och få den kontakt du längtar efter

Book

Samtalsterapi online 60 minuter

Pris: 850 kr för privatbetalande, för företag tillkommer moms på 25%. Samtalsterapi innebär att genom samtal få stöd och hjälp med ett problem man har eller något man lider av. Man kan även gå i terapi för att få hjälp med att bättre förstå sig själv, för att få bra stöd i sin personliga utveckling, för att komma tillrätta med en jobbig livssituation. Samtalsterapin fungerar genom att du och terapeuten samarbetar och tillsammans hittar lösningar, strategier och verktyg som kan hjälpa dig att må bättre och ta dig närme ditt mål. Samtal om stress, vart befinner du dig i livet och hur påverkas du av situationer i din vardag Utforska och förstå din ångest, lyssna in vad beror den på och vad behöver skifta i dig för att må bättre Uttrycka din sorg och utrymme för att bearbeta den Lyssna inåt på din faktiska längtan och vägar för att nå dit (kärlek, skapande, kreativitet, spontanitet, trygghet, närhet, sätta gränser, lyssna in din vilja och dina behov, vad får ditt hjärta att sjunga) Relationer och vad som kan förändras för att känna trygghet och få den kontakt du längtar efter

Book

Samtalsterapi online 90 minuter

Pris:1275 kr för privatbetalande, för företag tillkommer moms på 25%. Samtalsterapi innebär att genom samtal få stöd och hjälp med ett problem man har eller något man lider av. Man kan även gå i terapi för att få hjälp med att bättre förstå sig själv, för att få bra stöd i sin personliga utveckling, för att komma tillrätta med en jobbig livssituation. Samtalsterapin fungerar genom att du och terapeuten samarbetar och tillsammans hittar lösningar, strategier och verktyg som kan hjälpa dig att må bättre och ta dig närme ditt mål. Samtal om stress, vart befinner du dig i livet och hur påverkas du av situationer i din vardag Utforska och förstå din ångest, lyssna in vad beror den på och vad behöver skifta i dig för att må bättre Uttrycka din sorg och utrymme för att bearbeta den Lyssna inåt på din faktiska längtan och vägar för att nå dit (kärlek, skapande, kreativitet, spontanitet, trygghet, närhet, sätta gränser, lyssna in din vilja och dina behov, vad får ditt hjärta att sjunga) Relationer och vad som kan förändras för att känna trygghet och få den kontakt du längtar efter

Book

Therapy in English 60 minutes

Book

Therapy in English 90 minutes

Book

Coachande samtal 60 minuter

Pris: 850 kr för privatbetalande, för företag tillkommer moms på 25%. Coachande samtal för att stötta din utveckling och hitta dina styrkor samt förhållningssätt som hjälper dig att komma till klarhet och fatta beslut kring det coachande ämnet som är viktigt för dig Jag är diplomerad Livscoach ackrediterad och kvalitestssäkrad utbildning av ICFs (International Coach Federation). Som coach använder jag verktyg som arbetar med individens potential och drivkrafter för att hjälpa dig som blir coachad att etablera ett nytt och välfungerande livsbeteendemönster.

Book

Coachande samtal 90 minuter

Pris: 1275 kr för privatbetalande, för företag tillkommer moms på 25%. Coachande samtal för att stötta din utveckling och hitta dina styrkor samt förhållningssätt som hjälper dig att komma till klarhet och fatta beslut kring det coachande ämnet som är viktigt för dig Jag är diplomerad Livscoach ackrediterad och kvalitestssäkrad utbildning av ICFs (International Coach Federation). Som coach använder jag verktyg som arbetar med individens potential och drivkrafter för att hjälpa dig som blir coachad att etablera ett nytt och välfungerande livsbeteendemönster.

Book