Livsstilsvägledning

Din livsstil påverkar i högsta grad din helhetshälsa och din...

Read more

Book

Livsstilsvägledning

Stöd- och vägledningssamtal för att komma igång med en hälsosammare livsstil, med inriktning kostråd, stresshantering, motion & träning. Det finns även möjlighet att beställa blodprov via Werlabs för mer kunskaper om dina livsstilsvanor (tillkommer kostnader för provtagningen) bidrar till ökad hälsa. Provet analyseras av läkare.

Book

Friskvårdskonsultation - kartläggning

Tjänsten är en mix mellan Livsstilsvägledning och Hälsosamtal. Det finns även möjlighet att beställa blodprov via Werlabs för mer kunskaper om din hälsa (tillkommer kostnader för provtagningen). Provet analyseras av läkare.

Book

Hälsosamtal - kartläggning

Syftet med hälsosamtal är att bli medveten om sambandet mellan sina hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärden. Vi tittar på din möjlighet att ta bort hinder, skapa tydlighet, sätta upp mål och hjälpa dig till en hälsosammare livsstil. Kartläggning av upplevd hälsa och dina behov kopplat till din livsstil. Analys av kost, födo- & näringsämnen, upplevd hälsa samt motionsvanor. Kroppsmätningar genom olika metoder: Vi beräknar BMI, ungefärlig kaloriförbrukning, fettsammansättning, vikt, bukomfång samt mäter blodtryck. Det finns även möjlighet att beställa blodprov via Werlabs för mer kunskaper om din hälsa (tillkommer kostnader för provtagningen). Provet analyseras av läkare. Vägledning, information, rådgivning samt uppföljande och coachande samtal.

Book

Hälsosamtal - fortsättning

Syftet med hälsosamtal är att bli medveten om sambandet mellan sina hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärden. Vi tittar på din möjlighet att ta bort hinder, skapa tydlighet, sätta upp mål och hjälpa dig till en hälsosammare livsstil. Uppföljande samtal kring upplevd hälsa och dina behov kopplat till din livsstil. Vägledning, information, rådgivning samt uppföljande och coachande samtal.

Book

Kostrådgivning

Din kropp behöver en blandning av olika näringsämnen varje dag för att fungera och må bra! Hur mycket energi just du behöver beror på kön, ålder och hur mycket du rör dig. Att äta nyttigt är en fråga om balans. Det är vad du äter, hur mycket samt hur ofta du äter som påverkar din hälsa på kort och lång sikt. Kartläggning av dina kostvanor. Analys av kost, födo- och näringsämnen. Kostdataprogram - Nutrition Data. Val av kostmetod, födoämnen och mängden mat. Förstå inverkan av blodsocker- och mättnadshormon. Maximera din hälsa med en näringsrik och antiinflammatorisk kost. Reglera din fysiska och psykiska hälsa och vikt med bra mat och goda bakterier.

Book

Stresshantering

Ett för högt varv eller allt för höga krav är ett vanligt sätt att beskriva stress idag. Att ha mycket att göra kan i sig vara tillräckligt. Men det är när vi upplever nedsatta möjligheter att bemästra eller kontrollera situationen som vi först upplever oss stressade. <br><br> Kartläggning av din nuvarande situation och upplevda hälsa kopplad till stress. <br><br> Vi kommer lyfta stressens påverkan på vår livsstil, hälsa och vikt! Viktiga inslag i en stressig vardag är att lyfta och stärka dina strategier att motverka ohälsa: Avspänning och mental träning, god sömn, massage, motion, bra näring och nätverk. Hur kan man göra plats för stresshantering i sin vardag?

Book

Sömnhantering

Sömnen behövs för att kroppen och hjärnan ska få återhämta sig och bearbeta intryck. Under sömnen varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner och musklerna slappnar av. I delar av hjärnan minskar aktiviteten. Samtidigt lagras minnen och ny kunskap och nya intryck bearbetas. När du sover aktiveras kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av stresshormoner. Att sova tillräckligt kan minska risken för sjukdomar som förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom. I priset ingår 3 samtalstider totalt 3 timmar. Följande två samtalstider bokas vid första samtalet. För att komma tillrätta med sömnen görs först en kartläggning genom samtal och sedan görs en kartläggning hemma enligt en mall. En stressinventering är också av stor vikt. Under det andra samtalet görs en analys av kartläggningen som ligger till grund för förändring av sömnrutiner och annat i livsstilen som påverkar sömnen negativt. Det sista samtalet utmynnar i en utvärdering av förändrade sömnrutiner o andra livsstilsförändringar.

Book

ImuPro Screen+

Konsultation, remiss, provtagningskit samt provtagning 60 min: 400kr 30 minuter analyssvar ingår i priset och tid bokas när analyssvar kommit. Priser för ImuPro-analysen tillkommer: ImuPro Screen+ : 1.495kr I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot fördoämnen. Man talar
 då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen. ImuPro Screen+ analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena såsom mjölk och mjölkprodukter, sädesslag och ägg. Du kommer få en utförlig rapport med ett lättöverskådligt resultat. Nutritionsguide medföljer inte. Provtagningen genomförs med ett kapillärt blodprov.

Book

ImuPro Basic

Konsultation, remiss, provtagningskit samt provtagning 60 min: 400kr 30 minuter analys av provsvar ingår i priset och tid bokas när analyssvar kommit. Priser för ImuPro-analysen tillkommer: ImuPro Basic: 2.950kr I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot fördoämnen. Man talar
 då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen. ImuPro Basic analyserar 90 av de vanligast förekommande födoämnena såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg. Utöver en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet. Provtagningen görs med ett kapillärt blodprov.

Book

ImuPro Complete

Konsultation, remiss, provtagningskit samt provtagning 60 min: 400kr. 30 minuter för analyssvar ingår i priset och bokas när provsvaret kommit. Priser för ImuPro-analysen tillkommer: ImuPro Complete: 4.950kr I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot fördoämnen. Man talar
 då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen. ImuPro Complete analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuPro Basic). Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans. Du kan anpassa din diet väldigt selektivt efter ditt analysresultat och det innebär att har flera alternativ till din 4-dagars rotationsdiet. Till ImuPro Complete medföljer en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat. Du får även med din personliga nutrtionsguide vilken hjälper dig att anpassa din diet efter resultatet och som innehåller rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet, samt en receptbok som är anpassad efter ditt resultat. Provtagningen görs med ett kapillärt blodprov.

Book

Livsstilsvägledning

Stöd- och vägledningssamtal för att komma igång med en hälsosammare livsstil, med inriktning kostråd, stresshantering, motion & träning. Det finns även möjlighet att beställa blodprov via Werlabs för mer kunskaper om dina livsstilsvanor (tillkommmer kostander för provtagningen) bidrar till ökad hälsa. Provet analyseras av läkare.

Book

Friskvårdskonsultation - kartläggning

Tjänsten är en mix mellan Livsstilsvägledning och Hälsosamtal. Det finns även möjlighet att beställa blodprov via Werlabs för mer kunskaper om din hälsa (tillkommmer kostander för provtagningen). Provet analyseras av läkare.

Book

Hälsosamtal - kartläggning

Syftet med hälsosamtal är att bli medveten om sambandet mellan sina hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärden. Vi tittar på din möjlighet att ta bort hinder, skapa tydlighet, sätta upp mål och hjälpa dig till en hälsosammare livsstil. Kartläggning av upplevd hälsa och dina behov kopplat till din livsstil. Analys av kost, födo- & näringsämnen, upplevd hälsa samt motionsvanor. Kroppsmätningar genom olika metoder: Vi beräknar BMI, ungefärlig kaloriförbrukning, fettsammansättning, vikt, bukomfång samt mäter blodtryck. Det finns även möjlighet att beställa blodprov via Werlabs för mer kunskaper om din hälsa (tillkommer kostnader för provtagningen). Provet analyseras av läkare. Vägledning, information, rådgivning samt uppföljande och coachande samtal. Bild: Freepik

Book

Hälsosamtal - fortsättning

Syftet med hälsosamtal är att bli medveten om sambandet mellan sina hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärden. Vi tittar på din möjlighet att ta bort hinder, skapa tydlighet, sätta upp mål och hjälpa dig till en hälsosammare livsstil. Uppföljande samtal kring upplevd hälsa och dina behov kopplat till din livsstil. Vägledning, information, rådgivning samt uppföljande och coachande samtal. Bild: Freepik

Book

Kostrådgivning

Din kropp behöver en blandning av olika näringsämnen varje dag för att fungera och må bra! Hur mycket energi just du behöver beror på kön, ålder och hur mycket du rör dig. Att äta nyttigt är en fråga om balans. Det är vad du äter, hur mycket samt hur ofta du äter som påverkar din hälsa på kort och lång sikt. Kartläggning av dina kostvanor. Analys av kost, födo- och näringsämnen. Kostdataprogram - Nutrition Data. Val av kostmetod, födoämnen och mängden mat. Förstå inverkan av blodsocker- och mättnadshormon. Maximera din hälsa med en näringsrik och antiinflammatorisk kost. Reglera din fysiska och psykiska hälsa och vikt med bra mat och goda bakterier.

Book

Stresshantering

Ett för högt varv eller allt för höga krav är ett vanligt sätt att beskriva stress idag. Att ha mycket att göra kan i sig vara tillräckligt. Men det är när vi upplever nedsatta möjligheter att bemästra eller kontrollera situationen som vi först upplever oss stressade. Kartläggning av din nuvarande situation och upplevda hälsa kopplad till stress. Vi kommer lyfta stressens påverkan på vår livsstil, hälsa och vikt! Viktiga inslag i en stressig vardag är att lyfta och stärka dina strategier att motverka ohälsa: Avspänning och mental träning, god sömn, massage, motion, bra näring och nätverk. Hur kan man göra plats för stresshantering i sin vardag?

Book

Sömnhantering

Sömnen behövs för att kroppen och hjärnan ska få återhämta sig och bearbeta intryck. Under sömnen varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner och musklerna slappnar av. I delar av hjärnan minskar aktiviteten. Samtidigt lagras minnen och ny kunskap och nya intryck bearbetas. När du sover aktiveras kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av stresshormoner. Att sova tillräckligt kan minska risken för sjukdomar som förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom. I priset ingår 3 samtalstider totalt 3 timmar. Följande två samtalstider bokas vid första samtalet. För att komma tillrätta med sömnen görs först en kartläggning genom samtal och sedan görs en kartläggning hemma enligt en mall. En stressinventering är också av stor vikt. Under det andra samtalet görs en analys av kartläggningen som ligger till grund för förändring av sömnrutiner och annat i livsstilen som påverkar sömnen negativt. Det sista samtalet utmynnar i en utvärdering av förändrade sömnrutiner o andra livsstilsförändringar.

Book

ImuPro Screen+

Konsultation, remiss, provtagningskit samt provtagning 60 min: 400kr 30 minuter analyssvar ingår i priset och tid bokas när analyssvar kommit. Priser för ImuPro-analysen tillkommer: ImuPro Screen+ : 1.495kr I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot fördoämnen. Man talar
 då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen. ImuPro Screen+ analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena såsom mjölk och mjölkprodukter, sädesslag och ägg. Du kommer få en utförlig rapport med ett lättöverskådligt resultat. Nutritionsguide medföljer inte. Provtagningen genomförs med ett kapillärt blodprov.

Book

ImuPro Basic

Konsultation, remiss, provtagningskit samt provtagning 60 min: 400kr 30 minuter analys av provsvar ingår i priset och tid bokas när analyssvar kommit. Priser för ImuPro-analysen tillkommer: ImuPro Basic: 2.950kr I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot fördoämnen. Man talar
 då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen. ImuPro Basic analyserar 90 av de vanligast förekommande födoämnena såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg. Utöver en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet. Provtagningen görs med ett kapillärt blodprov.

Book

ImuPro Complete

Konsultation, remiss, provtagningskit samt provtagning 60 min: 400kr. 30 minuter för analyssvar ingår i priset och bokas när provsvaret kommit. Priser för ImuPro-analysen tillkommer: ImuPro Complete: 4.950kr I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot fördoämnen. Man talar
 då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen. ImuPro Complete analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuPro Basic). Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans. Du kan anpassa din diet väldigt selektivt efter ditt analysresultat och det innebär att har flera alternativ till din 4-dagars rotationsdiet. Till ImuPro Complete medföljer en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat. Du får även med din personliga nutrtionsguide vilken hjälper dig att anpassa din diet efter resultatet och som innehåller rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet, samt en receptbok som är anpassad efter ditt resultat. Provtagningen görs med ett kapillärt blodprov.

Book