LillaVi Naturhälsa

Book

Hälsoanalyser

Stora Hälsoanalysen: Förebyggande och behandlande hälsovård

Stora Hälsoanalysen: Förebyggande hälsovård Levande blodanalys (mörkfält & faskontrast), torrblodanalys, Hb/järnvärde, Glukos/blodsockertest, HbA1c långtidsblodsocker, Differentialräkning av leukocyter, zinktest, pH test i saliv och urin, Om behov föreligger till en extra kostnad: Kolesteroltest, mätning av totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider och totalkolesterol/HDL-kvoten, tungmetall test i urin, Här får du en grundlig genomgång av din hälsa genom en anamnes/intervju och samtal för att komma fram till dina grundläggande problem. Vi lägger tillsammans upp en behandlingsplan på exempelvis 3 månader och gör därefter en utvärdering. Observera att nybesök gäller när det gått mer än 6-7 veckor sedan vårt senaste möte (om vi inte kommit överens om annat) då det gått för lång tid för att använda den senaste mätningen att jämföra med. SKRIV IN I NOTERINGAR när du bokar tid vad du söker för så att jag kan förbereda mig på dina problem så att du får ut maximalt av din tid.

Book

Lilla Hälsoanalysen: Förebyggande och behandlande hälsovård

Lilla Hälsoanalysen: Förebyggande hälsovård Torrblod analys, zink test, jod test, pH test i saliv och urin. Här får du en grundlig genomgång av din hälsa genom en anamnes/intervju och samtal för att komma fram till dina grundläggande problem. Vi lägger tillsammans upp en behandlingsplan på exempelvis 3 månader och gör därefter en utvärdering. SKRIV IN I NOTERINGAR när du bokar tid vad du söker för så att jag kan förbereda mig på dina problem så att du får ut maximalt av din tid.

Book

Uppföljning Hälsoanalys

Uppföljning Hälsoanalys Uppföljning av blodanalys och ev. andra avvikande värden mm. Vanligen är det lämpligt med en uppföljning 4 veckor efter första besöket. Vi diskuterar hur behandlingen har fungerat och jag studerar i mikroskopet vilka förändringar som har skett och justerar din ordination.

Book

Hårmineralanalys.

Hårmineralanalys 60 min.

Hårmineralanalys 60 min. Pris 1950 kr. Vid första mötet klipper jag 150 mg hår på olika ställen i bakhuvudet, för att skicka iväg till labbet. Jag gör en anamnes/intervju och du får fylla i en hälsodeklaration. Utifrån den påbörjar vi en behandling under tiden vi väntar på analysen för att förbereda kroppen för hårmineralanalysen. Kostnaden för dessa kosttillskott tillkommer. Efter ca 4 veckor kommer analysen och då kommer du tillbaka för genomgång av den. Jag förklarar för dig hur du ska förstå analysen och den visar också vilka förändringar du bör tänka på att göra och vilka kosttillskott du behöver ta för att uppnå ett mer balanserat läge Kostnaden för kosttillskotten tillkommer.

Book

Hårmineralanalys 60 min. Gratis återbesök med redovisning

Hårmineralanalys återbesök med redovisning Hårmineralanalysen kommer till mig efter ca 4 veckor. Vi går igenom resultatet av analysen och jag hjälper dig att tolka hur mineralbalansen/obalansen kan kopplas till dina symtom. Analysen visar också vilka förändringar du bör tänka på att göra och vilka kosttillskott du behöver ta för att uppnå ett mer balanserat läge Kostnaden för kosttillskotten tillkommer.

Book

Hämtning av kosttillskott

Book

Massage

Massage (avslappnings-, behandlande-, klassisk- eller terapeutisk massage)

Massage (avslappnings-, behandlande-, klassisk- eller terapeutisk massage) Jag anpassar massagen efter dina önskemål och behov. Det kan t.ex. vara- Avslappningsmassage: En stilla, mjuk och skön massage. Förebyggande massage: Löser upp lättare muskelspänningar och ökar blodcirkulationen. Behandlande massage: En djupgående massage som syftar till att lösa upp kraftigare muskelspänningar. Den ger en mycket effektiv, djupgående bearbetning av musklerna samtidigt som du blir djupt avslappnad och upplever ett inre lugn och mindre stress. Behandlingen kan även innehålla inslag av triggerpunktsbehandling och muskeltöjningar. Det här återställer musklernas längd, rörlighet och ledernas rörelseomfång vilket ger bättre rörlighet i leder och muskler. Du får med dig övningar som du kan utföra hemma för att behålla det goda resultatet från behandlingen.

Book

Massage (avslappnings-, behandlande-, klassisk- eller terapeutisk massage)

Massage (avslappnings-, behandlande-, klassisk- eller terapeutisk massage) Jag anpassar massagen efter dina önskemål och behov. Det kan t.ex. vara- Avslappningsmassage: En stilla, mjuk och skön massage. Förebyggande massage: Löser upp lättare muskelspänningar och ökar blodcirkulationen. Behandlande massage: En djupgående massage som syftar till att lösa upp kraftigare muskelspänningar. Den ger en mycket effektiv, djupgående bearbetning av musklerna samtidigt som du blir djupt avslappnad och upplever ett inre lugn och mindre stress. Behandlingen kan även innehålla inslag av triggerpunktsbehandling och muskeltöjningar. Det här återställer musklernas längd, rörlighet och ledernas rörelseomfång vilket ger bättre rörlighet i leder och muskler. Du får med dig övningar som du kan utföra hemma för att behålla det goda resultatet från behandlingen.

Book

Övriga Analyser

Glukos/Blodsocker

Book

Hb Blodvärde/järnvärde

Book

HbA1c Långtidsblodsocker

Testar blodsockret över en tre månadersperiod.

Book

Jodmättnadstest.

Jodmättnadstest. Obalans jod 15 min 120:- Hudtest för indikation av jodbrist. Alla celler behöver jod för att fungera optimalt. Jod behövs för omvandlingen av aminosyran tyrosin till sköldkörtelhormonet tyroxin. Jod ansvarar även för produktionen av alla kroppens hormoner. Jod är verksamt mot virus, bakterier, parasiter och stärker kroppens immunförsvar. Jodtillskott ökar kroppens avgiftning av giftiga metaller som t.ex. aluminium, kadmium, bly, kvicksilver och haliderna: bromider, klor och fluor. Jod är viktigt för tillväxt av hår, naglar och tänder. Vanlig terapeutisk användning • Förebyggande mot struma (100–300 µg) • Vid struma, sköldkörtelsjukdomar (5–50 mg) • Bröstknölar (10–50 mg) • Äggstocks- och underlivscystor (10–50 mg) • Vid radioaktiv olycka (100–300 mg) • Förebyggande av sköldkörtel- och hormonrelaterad cancer (10–30 mg) • Trötthet (5–15 mg) • Emfysem, astma (10–30 mg) • Infektioner (30–60 mg). Jodtillskott motverkar infektioner och mikrober i bakterier, svamp och parasiter. Bästa källorna för jod (µg per 100 g) Kombu alger 3 000 Arame alger 3 000 Dulse alger 1 500 Kolja 659 Kelp (tång) 535 Vittling 360 Sill 60 Ost 49 Mjölk 37 Strömming 30 Ägg 26 Kål 2 Äpple 2 Potatis 1 Ingår i Stora Hälsoanalysen.

Book

Kolesteroltest

Mätning av totalkolesterol, HDL, LDL, Triglycerider och totalkolesterol/HDL-kvoten.

Book

Tungmetall test.

Book

Vita blodkroppar/immunförsvaret/Differentialräkning av leukocyter.

Räknar antalet vita blodkroppar som, neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler och basofiler

Book