Kolböra Ryttarförening

Book

30 min (max 2 ekipage) - Icke medlem

Öppenbana 24 april 2021

Välkommen på till Kolböra Ryttarförening på öppenbana. Betalning sker till swishnr: 123 00 964 46 eller till bankgiro: 302-1151 senast 3 dagar efter bokad tid. Uppge namn på den som bokat i meddelandet. Vid bokning av 60 min gäller max 4 ekipage. Två bokningar á 30 min behöver då göras.

Book

30 min (max 2 ekipage) - Medlem

Öppenbana 24 april 2021

Välkommen på till Kolböra Ryttarförening på öppenbana. Betalning sker till swishnr: 123 00 964 46 eller till bankgiro: 302-1151 senast 3 dagar efter bokad tid. Uppge namn på den som bokat i meddelandet. Vid bokning av 60 min gäller max 4 ekipage. Två bokningar á 30 min behöver då göras.

Book