KKAM Ateljén

Buy gift card

Book

Intensivdrejning

Intensivdrejning, 1 dag

Endagskurs i drejning. Under kursen går vi igenom grunderna i drejning och inga förkunskaper krävs. Endagskursen lämpar sig bra för dig som har tidigare erfarenhet vid drejskivan. Vi arbetar på individuell nivå och kan erbjuda utmaningar för din utveckling. Tanken med kursen är inte produktion, istället att dreja, tänja på gränser, lära känna leran och framför allt träna på att dreja. Lera ingår i kursen för att du ska känna dig fri att experimentera. Vid avslut får du välja ut två av dina verk som ett minne av kursen. Efter en månad är verken brända, glaserade och färdiga att hämta. När du bokar kursen visas endast datum för kursstart. Läs mer på www.kkam.nu

Intensivdrejning, 2 dagar

Under kursen lär du dig grunderna i drejning. Vi går igenom hela processen från klös till beskickat verk. Inga förkunskaper krävs och vi arbetar på individuell nivå. Tanken med kursen är inte produktion, istället att lära känna leran och framför allt träna på att dreja. Vi drejar och skär itu för att se vad som fungerar eller vad som behöver förbättras. Leran ingår i kursen för att du ska känna dig fri att experimentera. Vid avslut får du välja ut två av dina verk som ett minne av kursen. Efter en månad är verken brända, glaserade och färdiga att hämta. När du bokar kursen visas endast datum för kursstart. Läs mer på www.kkam.nu

Intensivdrejning, 5 dagar

Intensivdrejning i fem dagar. Under kursen lär du dig grunderna i drejning, Vi går igenom hela processen från klös till beskickat verk. Det viktigaste är att vara i processen snarare än att producera. Vi skär itu och studerar vad som fungerar eller vad som kan förbättras. Tiden varvas med gemensamma lektioner och mycket tid för eget arbete vid skivan. Leran ingår i kursen och vid avslut får du välja fem verk som glaseras och bränns. Läs mer på www.kkam.nu När du bokar kursen visas endast datum för kursstart

Barn och unga

Workshop med Tim Timmey

Under första dagen skär vi ut egna schabloner som spraymålas på stora akvarellpapper. Från att ha arbetat tvådimensionellt dag 1, går vi över till det tredimensionella och arbetar i lera som sedan målas med keramikfärg. När du bokar kursen visas endast datum för kursstart. Läs mer på www.kkam.nu

Terminskurs

Dreja

Du får lära dig grunderna i drejning men passar även dig som har viss erfarenhet sedan tidigare. Lär dig hela processen från klös till beskickning. när du bokar kursen visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu

Dreja, dagtid

Du får lära dig grunderna i drejning, från centrering till beskickning. Kursen riktar sig till dig som är nybörjare men även till dig som har viss erfarenhet och vill fördjupa dina kunskaper. När du bokar kursen visas endast datum för kursstart. Läs mer på www.kkam.nu

Skulpturkurs

Kursen är till för dig som vill lära dig olika skulpturtekniker och få inblick i den keramiska processen. Kursen är riktad till dig som är nybörjare men även till dig som har viss erfarenhet och vill fördjupa dina kunskaper. Inga förkunskaper behövs och vi arbetar på individuell nivå. Läs mer på www.kkam.nu

Workshop

Dekorteknik

En kurs där du får lära dig grunderna i glasering och enkla dekortekniker som fattigmanslitografi, underglasyr och överglasyrdekor. Kursen riktar sig till dig som har grundläggande keramiska kunskaper. När kursen bokas visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu

Raku

Workshopen riktar sig till dig som är deltagare på KKAMs Öppen verkstad. Keramiken som ska rakubrännas skapas och glaseras på Öppen verkstad. Under en hel dag, den 31 maj, samlas vi tillsammans med Linda för att rakubränna verken i vår ugnspark. När kursen bokas visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu