Massage

Mitt namn är Zubaidah. Jag är diplomerad massör inom taktil...

Read more

Book

Hawaiinsk massage

Massage

Hawaiinsk massage / så kallad LomiLomi massage är en urgammal och har förts vidare genom många generationer på Hawaii, Den är ett hjälpmedel att låta MANA , livskraften , flöda genom kroppen. Denna massage hjälper frigöra din blockerande energi till fritt flödande livsenergi igen. Denna helande massage masserar bl a ängs kroppens energibanor, på zonterapi punkter och akupunktur punkter. Massagen berör hela kroppen med flödande, kraftfulla och rytmiska rörelser. Den påverkar nervsystemet, sätter fart på blodcirkulationen och utrensningar av slaggprodukter. Samtidigt stimulerar den till djup vila och avslappning. Den är ingen snabbmassage Hawaiinsk massage / Lomilomi massage är inte bara en teknik utan ett förhållningssätt d v s livsstil. Grundnen i hawaiinsk massage bygger på filosofin Huna, balans i sitt emdvetande och i sitt liv. För att uppnå denna balans lever man efter vissa principer. t ex att våra tankar skapar vår verklighet, det finns inga gränser, energi går dit din uppmärksamhet går, kraften ligger i att elva i nuet mm. Ett nyckelkoncept i HUNA är MANA. Låt livskraften flöda genom kroppen. Flöde betyder häls. Stopp och blockering betyder sjukdom

Book

Massage

Hawaiinsk massage / så kallad LomiLomi massage är en urgammal och har förts vidare genom många generationer på Hawaii, Den är ett hjälpmedel att låta MANA , livskraften , flöda genom kroppen. Denna massage hjälper frigöra din blockerande energi till fritt flödande livsenergi igen. Denna helande massage masserar bl a ängs kroppens energibanor, på zonterapi punkter och akupunktur punkter. Massagen berör hela kroppen med flödande, kraftfulla och rytmiska rörelser. Den påverkar nervsystemet, sätter fart på blodcirkulationen och utrensningar av slaggprodukter. Samtidigt stimulerar den till djup vila och avslappning. Den är ingen snabbmassage Hawaiinsk massage / Lomilomi massage är inte bara en teknik utan ett förhållningssätt d v s livsstil. Grundnen i hawaiinsk massage bygger på filosofin Huna, balans i sitt emdvetande och i sitt liv. För att uppnå denna balans lever man efter vissa principer. t ex att våra tankar skapar vår verklighet, det finns inga gränser, energi går dit din uppmärksamhet går, kraften ligger i att elva i nuet mm. Ett nyckelkoncept i HUNA är MANA. Låt livskraften flöda genom kroppen. Flöde betyder häls. Stopp och blockering betyder sjukdom

Book

Klassisk svensk massage

Massage

Klassisk massage som även kallas Svensk massage , är den mest moderna massageformern och den behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang. Massagen både stärker musklerna , genom att stimulera nerv och muskelsystemet och skapar en balans mellan muskler och skelett. metoden är väldigt djupgående och kan utöver sin förmåga att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen 1. Effleurage - strykningar och glidningar 2. Petrissage - knådningar och saxningar 3. Friktioner- gnidningar i cirklar eller i tvären 4. Tapotemet- hackningar, klappningar / bultning med snabba , lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration 5. Vibration- skapas med händerna eller en apparat Den klassiska massagen har inte bara fysiska inverkan på kroppen utan verkar också avgörande på psyket. Massagen utsöndrar lugn och ro hormonet oxytocin, som är ett antistress hormon, vilket är bra för välbefinnande och för motverkande av stress. Massagen ger också ett ökar lymf flöde och ökad blodcirkulation. Immunförsvaret blir starkare och hormonutsöndringen påverkas positivt. Smärtor, stelhet och trötthet i musklerna motverkas av massagen, då det ofta beror på en lokal blodbrist, sammanväxningar och knutor i musklerna. Massagen bör inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elaktartade tumörer, benskörhet, åderbråck el blodpropp, bakteriella inflammationer el hudåkommor. Vid graviditet sker massagen efter den 12.e veckan. Vid ej läkt diskbråck el akut skada ska massage inte heller ges

Book

Massage

Klassisk massage som även kallas Svensk massage , är den mest moderna massageformern och den behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang. Massagen både stärker musklerna , genom att stimulera nerv och muskelsystemet och skapar en balans mellan muskler och skelett. metoden är väldigt djupgående och kan utöver sin förmåga att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen 1. Effleurage - strykningar och glidningar 2. Petrissage - knådningar och saxningar 3. Friktioner- gnidningar i cirklar eller i tvären 4. Tapotemet- hackningar, klappningar / bultning med snabba , lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration 5. Vibration- skapas med händerna eller en apparat Den klassiska massagen har inte bara fysiska inverkan på kroppen utan verkar också avgörande på psyket. Massagen utsöndrar lugn och ro hormonet oxytocin, som är ett antistress hormon, vilket är bra för välbefinnande och för motverkande av stress. Massagen ger också ett ökar lymf flöde och ökad blodcirkulation. Immunförsvaret blir starkare och hormonutsöndringen påverkas positivt. Smärtor, stelhet och trötthet i musklerna motverkas av massagen, då det ofta beror på en lokal blodbrist, sammanväxningar och knutor i musklerna. Massagen bör inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elaktartade tumörer, benskörhet, åderbråck el blodpropp, bakteriella inflammationer el hudåkommor. Vid graviditet sker massagen efter den 12.e veckan. Vid ej läkt diskbråck el akut skada ska massage inte heller ges

Book

Massage

Klassisk massage som även kallas Svensk massage , är den mest moderna massageformern och den behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang. Massagen både stärker musklerna , genom att stimulera nerv och muskelsystemet och skapar en balans mellan muskler och skelett. metoden är väldigt djupgående och kan utöver sin förmåga att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen 1. Effleurage - strykningar och glidningar 2. Petrissage - knådningar och saxningar 3. Friktioner- gnidningar i cirklar eller i tvären 4. Tapotemet- hackningar, klappningar / bultning med snabba , lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration 5. Vibration- skapas med händerna eller en apparat Den klassiska massagen har inte bara fysiska inverkan på kroppen utan verkar också avgörande på psyket. Massagen utsöndrar lugn och ro hormonet oxytocin, som är ett antistress hormon, vilket är bra för välbefinnande och för motverkande av stress. Massagen ger också ett ökar lymf flöde och ökad blodcirkulation. Immunförsvaret blir starkare och hormonutsöndringen påverkas positivt. Smärtor, stelhet och trötthet i musklerna motverkas av massagen, då det ofta beror på en lokal blodbrist, sammanväxningar och knutor i musklerna. Massagen bör inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elaktartade tumörer, benskörhet, åderbråck el blodpropp, bakteriella inflammationer el hudåkommor. Vid graviditet sker massagen efter den 12.e veckan. Vid ej läkt diskbråck el akut skada ska massage inte heller ges

Book

Massage

Klassisk massage som även kallas Svensk massage , är den mest moderna massageformern och den behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang. Massagen både stärker musklerna , genom att stimulera nerv och muskelsystemet och skapar en balans mellan muskler och skelett. metoden är väldigt djupgående och kan utöver sin förmåga att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen 1. Effleurage - strykningar och glidningar 2. Petrissage - knådningar och saxningar 3. Friktioner- gnidningar i cirklar eller i tvären 4. Tapotemet- hackningar, klappningar / bultning med snabba , lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration 5. Vibration- skapas med händerna eller en apparat Den klassiska massagen har inte bara fysiska inverkan på kroppen utan verkar också avgörande på psyket. Massagen utsöndrar lugn och ro hormonet oxytocin, som är ett antistress hormon, vilket är bra för välbefinnande och för motverkande av stress. Massagen ger också ett ökar lymf flöde och ökad blodcirkulation. Immunförsvaret blir starkare och hormonutsöndringen påverkas positivt. Smärtor, stelhet och trötthet i musklerna motverkas av massagen, då det ofta beror på en lokal blodbrist, sammanväxningar och knutor i musklerna. Massagen bör inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elaktartade tumörer, benskörhet, åderbråck el blodpropp, bakteriella inflammationer el hudåkommor. Vid graviditet sker massagen efter den 12.e veckan. Vid ej läkt diskbråck el akut skada ska massage inte heller ges

Book

Massage - hälsoresurs

Endast för hälsoresurs kunder - Klassisk massage som även kallas Svensk massage , är den mest moderna massageformern och den behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang. Massagen både stärker musklerna , genom att stimulera nerv och muskelsystemet och skapar en balans mellan muskler och skelett. metoden är väldigt djupgående och kan utöver sin förmåga att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen 1. Effleurage - strykningar och glidningar 2. Petrissage - knådningar och saxningar 3. Friktioner- gnidningar i cirklar eller i tvären 4. Tapotemet- hackningar, klappningar / bultning med snabba , lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration 5. Vibration- skapas med händerna eller en apparat Den klassiska massagen har inte bara fysiska inverkan på kroppen utan verkar också avgörande på psyket. Massagen utsöndrar lugn och ro hormonet oxytocin, som är ett antistress hormon, vilket är bra för välbefinnande och för motverkande av stress. Massagen ger också ett ökar lymf flöde och ökad blodcirkulation. Immunförsvaret blir starkare och hormonutsöndringen påverkas positivt. Smärtor, stelhet och trötthet i musklerna motverkas av massagen, då det ofta beror på en lokal blodbrist, sammanväxningar och knutor i musklerna. Massagen bör inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elaktartade tumörer, benskörhet, åderbråck el blodpropp, bakteriella inflammationer el hudåkommor. Vid graviditet sker massagen efter den 12.e veckan. Vid ej läkt diskbråck el akut skada ska massage inte heller ges

Book

Massage - hälsoresurs

Endast för hälsoresurs kunder Klassisk massage som även kallas Svensk massage , är den mest moderna massageformern och den behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang. Massagen både stärker musklerna , genom att stimulera nerv och muskelsystemet och skapar en balans mellan muskler och skelett. metoden är väldigt djupgående och kan utöver sin förmåga att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen 1. Effleurage - strykningar och glidningar 2. Petrissage - knådningar och saxningar 3. Friktioner- gnidningar i cirklar eller i tvären 4. Tapotemet- hackningar, klappningar / bultning med snabba , lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration 5. Vibration- skapas med händerna eller en apparat Den klassiska massagen har inte bara fysiska inverkan på kroppen utan verkar också avgörande på psyket. Massagen utsöndrar lugn och ro hormonet oxytocin, som är ett antistress hormon, vilket är bra för välbefinnande och för motverkande av stress. Massagen ger också ett ökar lymf flöde och ökad blodcirkulation. Immunförsvaret blir starkare och hormonutsöndringen påverkas positivt. Smärtor, stelhet och trötthet i musklerna motverkas av massagen, då det ofta beror på en lokal blodbrist, sammanväxningar och knutor i musklerna. Massagen bör inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elaktartade tumörer, benskörhet, åderbråck el blodpropp, bakteriella inflammationer el hudåkommor. Vid graviditet sker massagen efter den 12.e veckan. Vid ej läkt diskbråck el akut skada ska massage inte heller ges

Book

Massage - hälsoresurs

Endast för hälsoresurs kunder Klassisk massage som även kallas Svensk massage , är den mest moderna massageformern och den behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang. Massagen både stärker musklerna , genom att stimulera nerv och muskelsystemet och skapar en balans mellan muskler och skelett. metoden är väldigt djupgående och kan utöver sin förmåga att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen 1. Effleurage - strykningar och glidningar 2. Petrissage - knådningar och saxningar 3. Friktioner- gnidningar i cirklar eller i tvären 4. Tapotemet- hackningar, klappningar / bultning med snabba , lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration 5. Vibration- skapas med händerna eller en apparat Den klassiska massagen har inte bara fysiska inverkan på kroppen utan verkar också avgörande på psyket. Massagen utsöndrar lugn och ro hormonet oxytocin, som är ett antistress hormon, vilket är bra för välbefinnande och för motverkande av stress. Massagen ger också ett ökar lymf flöde och ökad blodcirkulation. Immunförsvaret blir starkare och hormonutsöndringen påverkas positivt. Smärtor, stelhet och trötthet i musklerna motverkas av massagen, då det ofta beror på en lokal blodbrist, sammanväxningar och knutor i musklerna. Massagen bör inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elaktartade tumörer, benskörhet, åderbråck el blodpropp, bakteriella inflammationer el hudåkommor. Vid graviditet sker massagen efter den 12.e veckan. Vid ej läkt diskbråck el akut skada ska massage inte heller ges

Book

klassisk massage -hälsoresurs

Klassisk massage

Klassisk massage som även kallas Svensk massage , är den mest moderna massageformern och den behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang. Massagen både stärker musklerna , genom att stimulera nerv och muskelsystemet och skapar en balans mellan muskler och skelett. metoden är väldigt djupgående och kan utöver sin förmåga att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen 1. Effleurage - strykningar och glidningar 2. Petrissage - knådningar och saxningar 3. Friktioner- gnidningar i cirklar eller i tvären 4. Tapotemet- hackningar, klappningar / bultning med snabba , lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration 5. Vibration- skapas med händerna eller en apparat Den klassiska massagen har inte bara fysiska inverkan på kroppen utan verkar också avgörande på psyket. Massagen utsöndrar lugn och ro hormonet oxytocin, som är ett antistress hormon, vilket är bra för välbefinnande och för motverkande av stress. Massagen ger också ett ökar lymf flöde och ökad blodcirkulation. Immunförsvaret blir starkare och hormonutsöndringen påverkas positivt. Smärtor, stelhet och trötthet i musklerna motverkas av massagen, då det ofta beror på en lokal blodbrist, sammanväxningar och knutor i musklerna. Massagen bör inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elaktartade tumörer, benskörhet, åderbråck el blodpropp, bakteriella inflammationer el hudåkommor. Vid graviditet sker massagen efter den 12.e veckan. Vid ej läkt diskbråck el akut skada ska massage inte heller ges

Book

Reiki healing

Massage

Reiki är en healing teknik, den Universella livsenergin som helar kroppen genom att flöda in till de blockerande delarna och ladda dem med den positiva livsenergin. När energin åter flöda utan blockeringar får kroppen att läka sig själv. Reiki kan hjälpa dig att minska stress, avslappning, ge kraft och ny styrka, lösa upp blockeringar i kroppen, gynnar läkning processerna och stärker immun försvaret.

Book

Massage

Reiki är en healing teknik, den Universella livsenergin som helar kroppen genom att flöda in till de blockerande delarna och ladda dem med den positiva livsenergin. När energin åter flöda utan blockeringar får kroppen att läka sig själv. Reiki kan hjälpa dig att minska stress, avslappning, ge kraft och ny styrka, lösa upp blockeringar i kroppen, gynnar läkning processerna och stärker immun försvaret.

Book

Taktil massage

Massage

Taktil massage är en mjuk, följsam och omslutande massage som aktiverar hudens beröringssinne. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna. Massagen utlöser aldrig smärta utan hjälper kroppen att utsöndra hormonet oxytocin som ger smärtlindring och aktiverar "lugn och ro systemet" Hela hud kostymen utom intim zonerna , masseras enligt särskilt mönster, stillsam musik spelas, tystnaden talar och kroppen är inboad i badlakan och filtarsom ger skydd, trygghet och värme under hela massagen. Effekter av massagen är avslappning, mindre stress, bättre sömn, starkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, lindring av smärta, sänkt blodtryck, sänkt blodsocker, förbättrad mag - tarm funktion , tänd livsgnista

Book

Massage

Taktil massage är en mjuk, följsam och omslutande massage som aktiverar hudens beröringssinne. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna. Massagen utlöser aldrig smärta utan hjälper kroppen att utsöndra hormonet oxytocin som ger smärtlindring och aktiverar "lugn och ro systemet" Hela hud kostymen utom intim zonerna , masseras enligt särskilt mönster, stillsam musik spelas, tystnaden talar och kroppen är inboad i badlakan och filtarsom ger skydd, trygghet och värme under hela massagen. Effekter av massagen är avslappning, mindre stress, bättre sömn, starkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, lindring av smärta, sänkt blodtryck, sänkt blodsocker, förbättrad mag - tarm funktion , tänd livsgnista

Book

Massage

Taktil massage är en mjuk, följsam och omslutande massage som aktiverar hudens beröringssinne. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna. Massagen utlöser aldrig smärta utan hjälper kroppen att utsöndra hormonet oxytocin som ger smärtlindring och aktiverar "lugn och ro systemet" Hela hud kostymen utom intim zonerna , masseras enligt särskilt mönster, stillsam musik spelas, tystnaden talar och kroppen är inboad i badlakan och filtarsom ger skydd, trygghet och värme under hela massagen. Effekter av massagen är avslappning, mindre stress, bättre sömn, starkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, lindring av smärta, sänkt blodtryck, sänkt blodsocker, förbättrad mag - tarm funktion , tänd livsgnista

Book

Massage

Taktil massage är en mjuk, följsam och omslutande massage som aktiverar hudens beröringssinne. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna. Massagen utlöser aldrig smärta utan hjälper kroppen att utsöndra hormonet oxytocin som ger smärtlindring och aktiverar "lugn och ro systemet" Hela hud kostymen utom intim zonerna , masseras enligt särskilt mönster, stillsam musik spelas, tystnaden talar och kroppen är inboad i badlakan och filtarsom ger skydd, trygghet och värme under hela massagen. Effekter av massagen är avslappning, mindre stress, bättre sömn, starkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, lindring av smärta, sänkt blodtryck, sänkt blodsocker, förbättrad mag - tarm funktion , tänd livsgnista

Book

Massage

Taktil massage är en mjuk, följsam och omslutande massage som aktiverar hudens beröringssinne. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och arbetar med musklerna. Massagen utlöser aldrig smärta utan hjälper kroppen att utsöndra hormonet oxytocin som ger smärtlindring och aktiverar "lugn och ro systemet" Hela hud kostymen utom intim zonerna , masseras enligt särskilt mönster, stillsam musik spelas, tystnaden talar och kroppen är inboad i badlakan och filtarsom ger skydd, trygghet och värme under hela massagen. Effekter av massagen är avslappning, mindre stress, bättre sömn, starkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, lindring av smärta, sänkt blodtryck, sänkt blodsocker, förbättrad mag - tarm funktion , tänd livsgnista

Book