Invidzonen

Vårt stöd är kostnadsfritt för anhöriga och anställda i Förs...

Read more

Book

PT stöd

PT stöd online 45 min

Nu finns det möjlighet för individuellt PT stöd av vår personliga tränare Niina. Under 2 månaders tid har du möjlighet att boka 5 individuella digitala PT pass med Niina för att få stöd och råd med t ex för att komma igång med fysisk aktivitet eller med att börja med löpning inför IZloppet eller med att få inspiration. Sök PT stödet via vår hemsida.

Book

Samtalstöd

Coaching

Under ett coachande samtal strävar vi efter att lyssna, ställa adekvata frågor och ge feedback för att hjälpa dig att plocka fram vad som är viktigt. Vi strävar även efter att skapa motivation och hjälpa dig hålla fokus på uppsatt mål. Ibland är det skönt att ha någons hjälp i att utmanas i att tänka i annorlunda banor eller handla på nya sätt.

Book

Digital samtalsterapi

Vi träffas digitalt. Under samtalen får du hjälp att hantera mentala eller känslomässiga problem genom att samtala om dem på ett strukturerat sätt.

Book

Enskild samtalsterapi

Under samtalen får du hjälp att hantera mentala eller känslomässiga problem genom att samtala om dem på ett strukturerat sätt.

Book

Familje- och föräldracoaching

Här kan du samtala och få handledning där du kan ställa frågor och bolla tankar för att hitta nya vägar till en bättre situation. Vi stöttar vårdnadshavare och nära vuxna till barn oavsett ålder på barnen.

Book

Handledning enskilt eller i grupp

Handledning innebär ett tillfälle till reflektion Genom handledning kan du ställa frågor och bolla tankar för att hitta nya vägar till en bättre situation.

Book

Mentorstöd

En mentor är en anhörig medmänniska som själv har gått igenom minst en insats på hemmaplan. Du behöver inte må dåligt för att boka ett samtal med en mentor.

Book

Samtalsterapi för par

Samtalsterapi för par handlar om att arbeta med en gemensam relationell utveckling där paret både är individer och en del av en relation. Samtalsterapi hjälper par att hantera konflikter och förbättra kommunikationen i sitt förhållande. Genom samtal med en terapeut kan par få klarhet i sina problem och öka förståelsen för varandra.

Book