Hypericum.se

Åkerbyvägen 280, 1 tr ned på gaveln - Hypericum Kliniken, Täby 18768 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Hypericum.se

Att förbättra hälsan är en valmöjlighet. Vid sjukdom, kan kosttillskott, rätt kost och livsstil hjälpa till att återställa funktioner och bli av med symptom. Näringsbrister och obalanser utvecklas gradvis. Det börjar med en reduktion av näringsförrådet som senare leder till brister i enzym- och biokemiska funktioner. Ett första symtom på näringsbrist eller obalans är ofta trötthet, nedstämdhet och värk i kroppen. Näringsbrister leder så småningom till sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, övervikt, demens, artros, stroke, cancer m fl sjukdomar. Dessa sjukdomar byggs gradvis upp och det kan ta lång tid innan vi blir sjuka. Därför tar det också ofta lång tid att återställa kroppen. Det är enklare och lättare att förebygga sjukdom än att läka sjukdom. Det är viktigt att låta kroppen få regelbunden service och semester varje år. En hårmineralanalys en gång om året är ett utmärkt sätt att hålla koll på sin kropp. Det är som en besiktning av sig själv. En individuell koll av just din kropp och dina näringsbehov. Orsaken till att vi behöver mer näring idag än för 100 år sedan beror på att marken är uttömd på grundnäringsämnen och maten därför innehåller mindre näring än förr. Livsmedlen innehåller mer gifter och bekämpningsmedel vilket kräver mer näring för att brytas ned. Regelbundet bruk av mediciner, användning av p-piller, kirurgiska ingrepp, strålning från sol-, data-, röntgen- och bestrålad mat, konserveringsmedel, föroreningar av luft/vatten/jord, graviditet och amning, infektioner eller annan sjukdom ökar behovet av näringsämnen. Rätt näring är viktig för en frisk och optimal hälsa. Välkommen att boka tid. Vänligen Pia Read more