Hands of KI - Shiatsumassage

Shiatsu är en japansk massage och energibehandling som ger f...

Read more

Book

Reki

Reiki - 75 min

Book

Shiatsu

Shiatsu - 40min

Shiatsu med fokus på nacke och rygg.

Book

Shiatsu -75min

Shiatsu med fokus på dina behov.

Book