Vad kan boka.se göra för dig?

Boka.se fungerar på alla plattformar

En helt vanlig bokning

Gruppbokningar

Aktiviteter

Lätt att använda

Min sida

Gör ditt system personligt

Återkommande bokningar

Aviseringar

Logga in med Facebook och Google

Bjud in och dela

Marknadsför ditt bokningssystem på Google och Bing

Bestäm vem som ska få boka

Få en unik länk till ditt bokningssystem

Bifoga information i bokningen

Skriv ut din kalender

Skapa massor av kalendrar

Vi importerar dina användare

SMS-aviseringar

Planering

Din egen startsida

Kundregister

Artikelbokning

Håll kontakten med dina kunder

Företagssidan

Rapporter och statistik

Godkännandebegäran

Bokningsregler

Sök system

Anpassad design