Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Elizabeth Marcheschi - Samtalsterapeut

Klagshamnsvägen 163, Malmö 218 51 marker map pin icon

Our Services

Elizabeth Marcheschi - Samtalsterapeut

Jag tar emot enskilda samtalsklienter på plats i Malmö och online, på svenska, engelska och italienska. Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, där jag är ansvarsförsäkrad och följer uppsatta etiska riktlinjer. Read more