Elizabeth Marcheschi - Samtalsterapeut

Örevägen 2, Klagshamn 218 53 marker map pin icon

Our Services

Elizabeth Marcheschi - Samtalsterapeut

Jag tar emot enskilda samtalsklienter, på svenska, engelska och italienska. Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, där jag är ansvarsförsäkrad och följer uppsatta etiska riktlinjer. I work with clients in Swedish, English and Italian. I am a member of the Psychosynthesis Association, where I have liability insurance and follow set ethical guidelines. The light within counseling & therapy Read more