Ditt Sanna Rum

Jag heter Susanne och du är välkommen på behandling hos mig!...

Read more

Book

Deep Release – för kropp & själ

Deep Release – för kropp & själ syftar till att släppa spänningar på djupet, både i kropp & själ. Behandlingen lämpar sig särskilt för dig som har en spänning i kroppen, eller fysiska smärtor - både diffusa och mer direkta - liksom för långvarig "vandrande" smärta. Den lämpar sig också för dig som t ex har ångesttillstånd eller varit utsatt för långvarig stress. Varje tillfälle börjar och slutar med en kort genomgång av problemområden och vid första besöket startar vi med en djupare anamnes. I behandlingen ingår både mer aktiva fysiska tekniker tillsammans med mer subtila, indirekta. Vi utgår från vad din kropp & själ behöver just nu. Behandlingen sker under tystnad och stillhet. Ingen olja används. Här går vi in på djupet, i kropp & själ.

Book

Lymfmassage första besöket 80 min + 10 min samtal

Lymfmassage, en lugn och avslappnande behandlingsmetod. Vad är lymfmassage? Blockeringar kan uppstå i lymfsystemet av olika orsaker. Ett trögt lymfflöde kan orsakas av skador eller operationer, stress, rökning, för litet vätskeintag, dåliga matvanor, miljögifter, eller hormonella obalanser. Det kan också vara en medfödd nedsättning. Lymfmassage hjälper till att avlägsna slaggprodukter och överskottsvätska som är lagrade i kroppen, stärka immunförsvaret och främja en bra ämnesomsättning. Lymfmassage är en mjuk behandlingsmetod som sker enligt ett specifikt mönster och ordning. Lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad och det är lugn och ro runt omkring. Terapeuten arbetar med mjuka lätta tryck, drag och pumpliknande grepp samt bindvävsgrepp för att lösa upp fibroser. Syftet är att få i gång flödet, leda bort lymfvätska från svullna områden med skadade eller borttagna lymfnoder till friska områden där vätskan kan tas om hand och forslas bort. Ett riktigt effektivt sätt att få fart på lymfan. Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

Book

Lymfmassage återbesök, 80 min

Lymfmassage är en lugn och avslappnande behandling. Vad är lymfmassage? Blockeringar kan uppstå i lymfsystemet av olika orsaker. Ett trögt lymfflöde kan orsakas av skador eller operationer, stress, rökning, för litet vätskeintag, dåliga matvanor, miljögifter, eller hormonella obalanser. Det kan också vara en medfödd nedsättning. Lymfmassage hjälper till att avlägsna slaggprodukter och överskottsvätska som är lagrade i kroppen, stärka immunförsvaret och främja en bra ämnesomsättning. Lymfmassage är en mjuk behandlingsmetod som sker enligt ett specifikt mönster och ordning. Lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad och det är lugn och ro runt omkring. Terapeuten arbetar med mjuka lätta tryck, drag och pumpliknande grepp samt bindvävsgrepp för att lösa upp fibroser. Ibland använder sig terapeuten av koppning för att lossa blockeringarna. Syftet är att få i gång flödet, leda bort lymfvätska från svullna områden med skadade eller borttagna lymfnoder till friska områden där vätskan kan tas om hand och forslas bort. Ett riktigt effektivt sätt att få fart på lymfan. Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

Book

Lymfmassage, återbesök 60 min, bokas enligt ök

Lymfmassage är en lugn och avslappnande behandling. I denna behandling fokuserar jag på de områden som behöver mest behandling. Vad är lymfmassage? Blockeringar kan uppstå i lymfsystemet av olika orsaker. Ett trögt lymfflöde kan orsakas av skador eller operationer, stress, rökning, för litet vätskeintag, dåliga matvanor, miljögifter, eller hormonella obalanser. Det kan också vara en medfödd nedsättning. Lymfmassage hjälper till att avlägsna slaggprodukter och överskottsvätska som är lagrade i kroppen, stärka immunförsvaret och främja en bra ämnesomsättning. Lymfmassage är en mjuk behandlingsmetod som sker enligt ett specifikt mönster och ordning. Lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad och det är lugn och ro runt omkring. Terapeuten arbetar med mjuka lätta tryck, drag och pumpliknande grepp samt bindvävsgrepp för att lösa upp fibroser. Ibland använder sig terapeuten av koppning för att lossa blockeringarna. Syftet är att få i gång flödet, leda bort lymfvätska från svullna områden med skadade eller borttagna lymfnoder till friska områden där vätskan kan tas om hand och forslas bort. Ett riktigt effektivt sätt att få fart på lymfan. Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

Book

MSTR® Ärrvävnadsbehandling, första besöket

Jag erbjuder nu ärrvävnadsbehandling till halva priset fram till jag blir certifierad. MSTR®-Ärrvävnadsbehanding hjälper till att lösa upp ärrvävnad, både de som syns på utsida liksom de som finns på insidan. Resultatet blir att t ex blodkärl, lymfsystem och nervbanor får lättare att ta sig fram genom kroppen och i sin tur ger bättre förutsättningar för läkning.

Book

MSTR® Ärrvävnadsbehandling, återbesök

En fortsatt Ärrvävnadsbehandling med MSTR® för att ytterligare lösa upp ärrvävnad och skapa ett bättre flöde i kroppen för fortsatt läkning.

Book

Chakrabalansering

Våra chakran, livsenergihjul, kan ibland hamna i obalans p g a olika anledningar. En balansering av våra chakran är en lugn metod som ger omedelbar effekt.

Book

Reiki Healing

En metod för att fylla på eller balansera energin i din egen kropp och själ.

Book

Reiki Healing & Transfigura Kroppsterapi

En metod för att fylla på eller balansera energin i din egen kropp och själ. Behandling genom Reiki Healing i kombination med Transfigura Kroppsterapi .

Book

Reiki Healing på distans

En metod för att fylla på eller balansera energin i din egen kropp och själ.

Book

Transfigura Kroppsterapi

En metod för att stimulera din egen kropp att släppa gamla blockeringar/cellminnen, både mentala som fysiska. Ger en känsla av djup avslappning. En metod för att fylla på eller balansera energin i din egen kropp och själ.

Book

Transfigura Kroppsterapi & Reiki Healing

En metod för att stimulera din egen kropp att släppa gamla blockeringar/cellminnen, både mentala som fysiska. Ger en känsla av djup avslappning. En metod för att fylla på eller balansera energin i din egen kropp och själ.

Book