Danscentrum Väst

Danscentrum Väst bildades 1992 och är en organisation som fö...

Read more

About

Danscentrum Väst bildades 1992 och är en organisation som förenar yrkesutövare inom den fria danskonsten i Västra Götalandsregionen. Våra medlemmar arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. De arbetar oftast med dans som scenkonst men även med dans inom ett bredare spektra, med föreläsningar, film och workshops. Medlemmarna är främst dansare, koreografer och pedagoger. Dansstilarna och uttrycken hos våra medlemmar spänner över hela dansfältet. Danscentrum bildades som en rikstäckande konstnärlig centrumbildning 1971 och har under åren utvecklats till branschorganisation för det fria dansområdet. Danscentrum är en riksorganisation med fyra självständiga regionala organisationer; Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd och Danscentrum Norr. Du kan läsa mer om Danscentrum Riksorganisation och dess regionala organisationer via denna länk. Tillgänglighet Ärlegården är inte tillgänglighetsanpassad. Detta beror på att huset ligger avsides en bit upp på Gråberget. Fastigheten är gammal och toalettutrymmena är små. Danscentrum Väst samarbetar med Danskompaniet Spinn vars studio är helt tillgänglighetsanpassad.

Find us

Ärlegatan 3, 414 57 Göteborg

Contact us

0725 36 76 66info@danscentrumvast.se

Contact form