Compassio - vi samtalar

Personlig och professionell utveckling för individ och organ...

Read more

About

Personlig och professionell utveckling för individ och organisation genom samtal. SAMTALSTERAPI Upplever du stress eller oro? Är du trött på att alltid vara duktig? Känner du dig ofta ledsen, nedstämd och orkeslös? Har du kört fast i samma hjulspår? Vill du lära känna dig själv bättre? Det finns många anledningar att gå i terapi. Ibland behöver vi hjälp med att komma till rätta med ett specifikt problem, andra gånger för att vi bär på en mer allmän känsla av olust eller av att sitta fast i livet. Skälen och motiven kan se olika ut, men ibland behöver vi hjälp att komma vidare. Då kan terapi vara en möjlighet. COACHING Vid olika tidpunkter i livet kan det vara svårt att fatta beslut om hur nästa steg skall se ut. Det kan handla om frågeställningar som berör och påverkar vårt arbetsliv eller också funderar vi på det som händer utanför arbetet. För de flesta av oss är privatliv och arbetsliv så nära sammanlänkade att det som händer i arbetet återspeglar sig privat och tvärtom. Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre. Som coach ställer jag frågor och ger dig feedback som underlättar för dig att komma fram till vad som är rätt för just dig. Jag kommer inte att ge dig råd eller presentera lösningar, men jag är din stödjande partner i processen att fullt ut ta ansvar för din utveckling. EXISTENTIELLT PERSPEKTIV Allt fler människor är idag stressade, mår psykiskt dåligt eller upplever en låg grad av välbefinnande. Men många som mår dåligt har inte psykiska problem utan snarare någon form av livsproblem. För dessa kan existentiella samtal (vägledning) vara ett sätt att undersöka och hantera livsproblemet och därmed skapa ett bättre liv. Existentiella samtal handlar om att kunna möta en person med ett livsproblem som kan handla om en livskris eller konflikt, som upplever stress, oro eller nedstämdhet, eller att livet på annat sätt är svårt. Det handlar också om att hjälpa personen att undersöka och reflektera över hur denne har ordnat sitt liv och hur det hänger samman med livsproblemet. STRESS Kurs - Lär dig hantera stress Kursen vänder sig till dig som upplever mycket stress, är självkritisk, oroar dig och/eller har höga krav på dig själv. Genom kursen får du en ökad kunskap om stress, förståelse för vilka faktorer som bidrar till den egna stressen och vägledning i att genomföra de förändringar som krävs för att må bättre. Varmt välkommen! Helena

Find us

Högbergsgatan 30A, 11620 Stockholm

Images

Contact us

0709686859helena@compassio.se

Contact form