Bra samarbete INSA

Book

Kurser om utbilda grupper online

1:a nivå: för utbildare/processledare/handledare som vill börja leda och utbilda grupper online.

Ur innehållet: • Introduktion till planering av utbildning online då alla ser och hör varandra: ta till vara fördelar och kringgå nackdelar framgångsrikt. • Basala verktyg att använda under utbildningen: ikoner för audio, video och chatt, dela Power Point samt välja vyer: Speaker/Gallery, Pin Video, Sportlight. • Praktiskt: testa uppkopplingen, pröva basala verktyg inkl. visning av Power Point, bli indelad i små grupper och återkomma till den stora gruppen. Frågor, insikter, önskemål.

3:e nivå: workshop två timmar för dig som har erfarenheter i att utbilda/utveckla grupper online.

Ur innehållet: • Tankesättet bakom effektivt lärande online. Hemligheten i att få engagerade och nöjda deltagare: ta till vara fördelar och kringgå nackdelar framgångsrikt. Cases med goda resultat. • Open Space online: Vi skapar olika grupper utifrån deltagarnas frågeställningar som finns i det virtuella rummet. Deltagare själv väljer ett rum/en frågeställning att besöka och kan när som helst gå vidare till andra rum. • Sammanställning av bästa erfarenheter, tips och ”must have”. Avslutningsrunda.

En halvdag för dig som självständig ska genomföra interaktiv utbildning, process- eller handledning online.

Ur innehållet: • Du blir tilldelad host-funktionerna och testar utbilda andra deltagare: indelning i små grupper, besök i de olika grupperna, användning Power Point. • Hantering av deltagarnas funktioner i det virtuella rummet. Tips och feedback till dig efter ditt test. • Den tekniska processen: inställningar i systemet och schemaläggning av utbildningstillfälle med säkerhet i fokus; den vanligaste felsökningen i samband med uppkoppling av deltagare; rapporter (deltagarlista, chatt, Whiteboard, Polls, inspelning). • Bäst praxis i att tänka digitalt, lägga upp utbildningen online samt få aktiva deltagare.

Workshop om 10 interaktiva online-metoder och övningar för digitala möten, workshops och kick-off

För dig som utbildar och utvecklar grupper online finns idag många möjligheter till att skapa trygghet, engagemang och resultat hos dina deltagare. Under en halvdag presenterar jag 10 olika metoder som vi testar tillsammans i det virtuella rummet. Jag har valt de metoder som har fungerat bäst i olika sammanhang, utifrån deltagarnas utvärdering. Metoderna används för att: 1. Skapa trygghet hos deltagare som kopplar upp sig allt eftersom innan en kurs/en insats går igång. 2. Genomföra check-in på olika sätt utifrån syftet och tidplanen. 3. Ta fram och dokumentera förväntningar från var och en. 4. Analysera gruppens nuläge och/eller kunskapsnivå. 5. Engagera deltagarna i din presentation. 6. Processleda brainstorming med dokumenterat resultat. 7. Skapa förutsättningar för alla att komma till tals. 8. Göra val och prioritera. 9. Motivera till uppföljningstillfällen. 10. Få uppriktig feedback på din insats. Väl mött online!

Ledarskap

Framgångsrikt samarbete

Kursen Framgångsrikt samarbete är ett praktiskt laboratorium, där deltagarna – utifrån beforskade teorier och väl beprövade modeller – ökar sin kompetens som konfliktförebyggare och konfliktlösare, vilket bidrar till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål. Du erbjuds att även utforska dina unika starka sidor och din personliga stil genom att använda LIFO – ett instrument som visar hur dina avsikter, handlingar och dess effekt hänger ihop, både när allt går bra och när du upplever stress eller spänning i dina relationer. Framgångsrikt samarbete är en nätbaserad interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online, fördelad på 2 halvdagar samt ett uppföljningstillfälle (2 timmar), sammanlagt 10 timmar. Utvecklande hemuppgifter ingår. Närmaste datum: torsdagar 19 och 26 november kl. 13.00-17.00 båda halvdagar. Datum och tid för uppföljningstillfället bestäms utifrån gruppens behov och möjligheter.

Testkategori

Testartikel för bokning

Book

Workshops Online

Brand Audit Online

Välkommen till vår tvåtimmars workshop online! Tillsammans gör vi en genomlysning av din organisation och de utmaningar som kan finnas när ni vill samla, ena och engagera alla medarbetare under ert varumärke. Du och dina kollegor kommer att diskutera tillsammans med oss och ledare i andra företag. Resultat Resultatet är en handlingsplan för fortsatt arbete med varumärket och den upplevelse du vill att kunden ska få i mötet med era medarbetare, produkter och tjänster.

Erfarenhetsutbyte om upplevelsebaserat lärande online. Genomförs på ett upplevelsebaserat sätt.

Inför en ljusare framtid!

Nu har många av oss arbetat nästan ett år på distans på olika sätt. Så småningom finns möjlighet till en ”återgång”, hur den nu kommer att se ut? Hur vill du påverka? Just nu, innan återgångsprocessen börjar på riktigt befinner vi oss i ett handlings- och tankeutrymme där vi kan ta vara på lärdomar och göra de förändringar vi vill. Du som vill nyttja det här glappet mellan hur det är nu och hur det kommer att bli sedan, har nu chansen att delta i vår workshop! Under 2,5 timme får du: * Utforska vad som funkat bra och som du kanske vill behålla/använda fortsättningsvis * Insikter om hur du kan bidra till att få en bra dialog/process kring ”återgången” * Klarare bild om hur återgången skulle kunna se ut hos er * Verktyg för att ta reda på hur andra i din egen organisation tänker * Dela erfarenheter och tankar med andra Vi erbjuder en workshop - en modell - tankesätt som du testar och kan använda för att förbereda din organisation till tiden efter Corona. Syftet är att minska omställningstiden och att skapa en plan för den närmaste framtiden. Handledare: Kurt Karlsson har mer 30 års erfarenhet från förändrings- och utvecklingsprocesser i både större och mindre organisationer. Kurt arbetar idag mest med ledningsgrupper, handledning av chefer och som handledare i The Human Element. Inna Saxe med mångårig erfarenhet av undervisning och processledning online. Utbildar inom digitalt ledarskap och kommunikation online. Utvecklar grupper genom återkommande workshops online, vilket skapar kontinuitet och bestående resultat. Det senaste året har Inna hjälpt många ledare, lärare och konsulter att ställa om till online.