Ellen Yachting AB

NU ÄR DET LÅGSÄSONG - SJÄLVKLART LYFTER VI BÅTAR MEN BOKNING...

Read more

Book

Sjösättning av båt från egen trailer/vagn

Sjösättning av båt >20 fot från egen trailer/vagn

Avser båt som backas in framför vår sjösättningskran och lyfts sedan ner i vattnet. Ägaren till båten skall närvara vid sjösättning tillfället och omedelbart efter sjösättning flytta båten från kajen. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan sjösättning alternativt mailas till info@ellenyachting.se Obligatorisk kajavgift tillkommer för kunder som inte har båten förvarad hos Stenungsunds kommun på Norra Hamnplanen

Book

Sjösättning av båt <20 - 25> fot från egen trailer/vagn

Avser båt som backas in framför vår sjösättningskran och lyfts sedan ner i vattnet. Ägaren till båten skall närvara vid sjösättning tillfället och omedelbart efter sjösättning flytta båten från kajen. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan sjösättning alternativt mailas till info@ellenyachting.se Obligatorisk kajavgift tillkommer för kunder som inte har båten förvarad hos Stenungsunds kommun på Norra Hamnplanen

Book

Sjösättning av båt <25 - 30> fot från egen trailer/vagn

Avser båt som backas in framför vår sjösättningskran och lyfts sedan ner i vattnet. Ägaren till båten skall närvara vid sjösättning tillfället och omedelbart efter sjösättning flytta båten från kajen. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan sjösättning alternativt mailas till info@ellenyachting.se Obligatorisk kajavgift tillkommer för kunder som inte har båten förvarad hos Stenungsunds kommun på Norra Hamnplanen

Book

Sjösättning av båt <30 - 35> fot från egen trailer/vagn

Avser båt som backas in framför vår sjösättningskran och lyfts sedan ner i vattnet. Ägaren till båten skall närvara vid sjösättning tillfället och omedelbart efter sjösättning flytta båten från kajen. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan sjösättning alternativt mailas till info@ellenyachting.se Obligatorisk kajavgift tillkommer för kunder som inte har båten förvarad hos Stenungsunds kommun på Norra Hamnplanen

Book

Sjösättning av båt <35 - 40> fot från egen trailer/vagn

Avser båt som backas in framför vår sjösättningskran och lyfts sedan ner i vattnet. Ägaren till båten skall närvara vid sjösättning tillfället och omedelbart efter sjösättning flytta båten från kajen. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan sjösättning alternativt mailas till info@ellenyachting.se Obligatorisk kajavgift tillkommer för kunder som inte har båten förvarad hos Stenungsunds kommun på Norra Hamnplanen

Book

Sjösättning av båt från Hamnplan

Sjösättning av båt >25 fot

Avser båt som står på Stenungsunds kommuns uppställningsplats på Norra hamnplan. Ägaren till båten skall närvara vid upptagningstillfället och spola botten på båten själv. Spolavgift erlägges till Stenungsunds kommun i samband med betalning av vinterplatsen. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan upptagning alternativt mailas till info@ellenyachting.se

Book

Sjösättning av båt <25 - 30> fot

Avser båt som står på Stenungsunds kommuns uppställningsplats på Norra hamnplan. Ägaren till båten skall närvara vid upptagningstillfället och spola botten på båten själv. Spolavgift erlägges till Stenungsunds kommun i samband med betalning av vinterplatsen. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan upptagning alternativt mailas till info@ellenyachting.se

Book

Sjösättning av båt <30 - 35> fot

Avser båt som står på Stenungsunds kommuns uppställningsplats på Norra hamnplan. Ägaren till båten skall närvara vid upptagningstillfället och spola botten på båten själv. Spolavgift erlägges till Stenungsunds kommun i samband med betalning av vinterplatsen. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan upptagning alternativt mailas till info@ellenyachting.se

Book

Sjösättning av båt <35 - 40> fot

Avser båt som står på Stenungsunds kommuns uppställningsplats på Norra hamnplan. Ägaren till båten skall närvara vid upptagningstillfället och spola botten på båten själv. Spolavgift erlägges till Stenungsunds kommun i samband med betalning av vinterplatsen. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan upptagning alternativt mailas till info@ellenyachting.se

Book

Upptagning av båt upp till 30> fot till "gamla indus"

Avser båt som ligger förtöjd framför vår sjösättningskran och lyfts sedan upp ur vattnet. Ägaren till båten skall närvara vid upptagnings tillfället och omgående efter upptagning flyttar båten från lyftplattan. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan upptagning alternativt mailas till info@ellenyachting.se Obligatorisk kajavgift tillkommer för kunder som inte har båten förvarad hos Stenungsunds kommun på Norra Hamnplanen. För samtliga lyft tillkommer spolavgift.

Book

Upptagning av båt <30 - 35> fot till "gamla indus"

Avser båt som ligger förtöjd framför vår sjösättningskran och lyfts sedan upp ur vattnet. Ägaren till båten skall närvara vid upptagnings tillfället och omgående efter upptagning flyttar båten från lyftplattan. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan upptagning alternativt mailas till info@ellenyachting.se Obligatorisk kajavgift tillkommer för kunder som inte har båten förvarad hos Stenungsunds kommun på Norra Hamnplanen. För samtliga lyft tillkommer spolavgift.

Book

Upptagning av båt <35 - 40> fot till "Gammla Indus"

Avser båt som ligger förtöjd framför vår sjösättningskran och lyfts sedan upp ur vattnet. Ägaren till båten skall närvara vid upptagnings tillfället och omgående efter upptagning flyttar båten från lyftplattan. Medtag försäkringsbevis på båten som skall visas för kranförare innan upptagning alternativt mailas till info@ellenyachting.se Obligatorisk kajavgift tillkommer för kunder som inte har båten förvarad hos Stenungsunds kommun på Norra Hamnplanen. För samtliga lyft tillkommer spolavgift.

Book

Korttidsförvaring på land 7 dagar upp till 25 fot

Priset inkluderar två kranlyft, transport/avpallning och hyra av yta på land. Spolning av botten debiteras separat

Book

Korttidsförvaring på land 7 dagar <25 - 35> fot

Priset inkluderar två kranlyft, transport/avpallning och hyra av yta på land. Spolning av botten debiteras separat

Book

Korttidsförvaring på land 7 dagar <35 - 40> fot

Priset inkluderar två kranlyft, transport/avpallning och hyra av yta på land. Spolning av botten debiteras/bokas separat

Book