Aquademica AB

Företaget: Aquademica grundades 2005 och är ett oberoende fö...

Read more

Book

Slutbesiktning av badrum samt tätskiktskontroll under renovering

Tätskiktskontroll under renovering inkluderat slutbesiktning

Bokad tid avser starttid hos kund. I priset ingår:</br> Total tid (restid, tid på plats och rapportskrivning) - Instrumenthyra</br> - Materialkostnader</br> Fältmätningar såsom besiktning av:</br> - Tätskiktskontroll under renovering.</br> - Att golv och väggar med plattor är utförda enligt branschreglerna och följer riktlinjer för färdigt utförande.</br> - Att väggar har rätt behandling efter våtzoner.</br> - Att golv har rätt fall mot golvbrunn. Provspola eller väg av.</br> - Att det finns klämring över förseglingsduken i golvbrunn och att fästmassa är tillstruken mellan klämring och sil.</br> - Att golvbrunnar är rengjorda.</br> - Att tätskikt är uppdraget på tröskel eller blindtröskel.</br> - Att porslin och blandare är rätt monterat.</br> - Att avstängningsventiler finns.</br> - Att inredningar och spegel är rätt monterade och på rätt höjder.</br> - Att tillräcklig överluftarea finns.</br> Efter utförd besiktning sammanställs en rapport där följande punkter behandlas:</br> - Resultat och dokumentation från mätningarna</br> Denna rapport mailas sedan till er i en pdf-fil så ni har all info skriftligt.</br> Priserna avser stor-Stockholm, Göteborg och Helsingborg. I övriga delar av Sverige offert.

Book

Statusbesiktning av badrum

Badrumsbesiktning

Bokad tid avser starttid hos kund. I priset ingår:</br> Total tid (restid, tid på plats och rapportskrivning)</br> - Instrumenthyra</br> - Materialkostnader</br> Fältmätningar såsom besiktning av:</br> - Att golv och väggar med plattor är utförda enligt branschreglerna och följer riktlinjer för färdigt utförande.</br> - Att väggar har rätt behandling efter våtzoner.</br> - Att golv har rätt fall mot golvbrunn. Provspola eller väg av.</br> - Att det finns klämring över förseglingsduken i golvbrunn och att fästmassa är tillstruken mellan klämring och sil.</br> - Att golvbrunnar är rengjorda.</br> - Att tätskikt är uppdraget på tröskel eller blindtröskel.</br> - Att porslin och blandare är rätt monterat.</br> - Att avstängningsventiler finns.</br> - Att inredningar och spegel är rätt monterade och på rätt höjder.</br> - Att tillräcklig överluftarea finns.</br> Efter utförd besiktning sammanställs en rapport där följande punkter behandlas:</br> - Resultat och dokumentation från mätningarna</br> Denna rapport mailas sedan till er i en pdf-fil så ni har all info skriftligt.</br> Priserna avser stor-Stockholm, Göteborg och Helsingborg. I övriga delar av Sverige offert.

Book