ABD - nätverk av oberoende redovisningskonsulter

Affärsutveckling, redovisningstjänster, skatterådgiving, bol...

Read more

Book

Bolagsbildning

Bilda Aktiebolag

Genomgång om företagsformens krav. Registrering hos BOLAGSVERKET och Skatteverket.

Book

Ekonomisk planering och analys

Genomgång företagets ekonomi

Genomgång inför inverteringar, och beslut som kräver underlag.

Book

Grattis träff

Genomgång av tjänster

Första träff för genomgång av byrå tjänster och företagets behov.

Book

Momsfrågor

Momsärende

Specifika moms frågor , ärende, som ska redas ut eller planeras.

Book

Ändrings i verksamheten

Analys om ekonomi

Inför beslut angående verksamhet. Analys ekonomisk ställning

Book

Diverse frågon med utbildnings syfte

Diverse frågor om verksamheten, administration och resurser

Book

Lönekostnader, personal

Genomgång om frågor kring personal

Book

Tillståndärende

Ändringa av alkoholtillstånd, taxitillsånd, antal bilar i trafik och liknande

Book

Ändring i Bolagsverket

Konsultation och uppläggning av ändringar hos BOLAGSVERKET

Book