CH SPIRITUELLT

Jag är certifierat spirituellt medium, Reiki Master Teacher...

Read more

Book

Coaching session

Coaching session

Den här coachingen går ut på att du skall kunna få tillgång till de nycklar och verktyg som du behöver på din väg fram genom livet, om du te x har kört fast eller du skall fata viktiga beslut m m Mot uppvisande av att du är student, så gäller dessa lägre priser.

Book

Human Design coaching

Fyll i dina 6 första födelsesiffror, klockslaget du föddes, i vilken stad och land. Efter din bokning återkopplar jag till dig via mejl. Coaching sessionen kommer att äga rum via Teams på fysiskt samtal online, där vi går igenom din chart tillsammans och jag tittar på dina energier och energiflödet.

Book

Instant Transformation

Instant transformatiom session Instant Transformation är en direktverkande metod där man assisterar klienten genom bl.a. frågor som att öppna en dörr för att möjliggöra förändring. Klienten väljer själv förändringen, jag assisterar bara till den. Förvånansvärt lätt med ofta goda resultat. Är man färdig med sitt problem kommer man att kunna släppa det omedelbart. Man kan förändra vad som helst hos sig själv, fysiskt, psykiskt, emotionellt. Instant Transformation innehåller en mängd unika verktyg som möjliggör snabba förändringar på många typer av tillstånd i våra kroppar och begränsningar i våra liv. Det kan t ex handla om smärta både mentalt – emotionellt och fysiskt som kan transformeras med en snabbhet som är svår att förstå utifrån vår lärda syn på verkligheten och på vad som är möjligt att skapa. Ny forskning inom kvantfysik och medvetenhet banar vägen för teknologier vi tidigare trodde endast existerade i science fiction. I Instant Transformation ser vi smärta som början på lösningen och inte som ett problem, vi ser smärta som en budbärare som har information till oss. Utgångspunkten är att våra oönskade tillstånd skapas av undermedvetna inlärda övertygelser om livet och orsaken till varför vi ibland har smärta. Med hjälp av öppna frågor lyfter vi fram dessa övertygelser till medvetenhet. Ibland räcker det med att bara bli medveten om att dessa övertygelser styr oss och då släpper ofta tillståndet snabbt. Vad är Instant Transformation? Instant Transformation erbjuder fundamental och ofta förvånansvärd snabb förändring på olika tillstånd i kroppen som t ex fysiska smärtor, även på det mentala eller det emotionella tillståndet. Det fungerar också på många andra saker i livet som relationer, negativa mönster m m. I en session med Instant Transformation utgår vi ifrån kvantfysikens grundprinciper om att medvetenhet har en avgörande betydelse för skapandet av vår verklighet. Mot uppvisande av att du är student, så gäller dessa lägre priser.

Book

Regressions behandling

Regressions behandling

Genom en regression kan man få möjligheten att i avslappnat tillstånd både se, uppleva och känna in sina tidigare liv och därmed förstå varför man reagerar på olika sätt i olika situationer.Man kan få uppleva saker som man helt enkelt har förträngt, saker som har varit jobbiga, traumatiska upplevelser som man kanske inte har vågat ta tag i och bearbeta. Man kan också få möjligheten att “titta lite närmare ” på de saker som man kanske vet att man har problem med, för att lättare se varför problemen uppstår och hur man skulle kunna gå vidare. Genom NLP Hypnos, Neuro lingvistisk hypnos, lär man sig också att se saker och ting utifrån andra perspektiv och se lösningarna på ett helt annat sätt än man kanske skulle göra i vanliga fall. Regressionen börjar med att terapeuten för dig in i en djupt avslappnat tillstånd. Under regressionen är du helt medveten om vad som händer. Du befinner dig i en mycket skönt tillstånd av avslappning och inre fokusering. När du har nått detta tillstånd har du tillgång till alla dina cellminnen från tidig barndom och tidigare liv. Det som avgör var du hamnar i regressionen beror på i vilken tid din blockering är kopplad till. Under regression vägleder terapeuten dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar för mig att du upplever. Du kan när som helst avbryta sessionen och det gör du genom att öppna dina ögon. Sessionens längd är 1 timma och vi spelar in allt det du säger eftersom många nya kopplingar kommer till dig när du lyssnar på regressionen igen. När regressionen är klar för terapeuten dig tillbaka och du får gå igenom dina upplevelser. Vi bokar också ett uppföljningssamtal (ca 15 min) efter två veckor. Där vi tar upp hur du mår och om du har några funderingar kring din regression. Mot uppvisande av att du är student, så gäller dessa lägre priser.

Book

Reiki behandlingar

Reiki chakrabalansering

En chakrabalansering gör oss mer lugna, harmoniska, avslappnade och balanserade som människor. Därför är det bra att göra en chakrabalansering en – två gånger i månaden, för att släppa eventuella blockeringar och samtidigt få igång ett kontinuerligt flöde i kroppens energier och en bra balans i hela den eteriska kroppen – energisystemet. För att kunna tillgodose sig energier ifrån kristaller och Reiki energi behandlingar måste man själv göra konstruktiva och välgrundade val utöver detta, precis som du gör med din kost om du har problem med t ex din mage, om och när man önskar finna en egen väg till självläkning. Livsenergin som vi har i vår kropp skapar ett slags energi fält som genomtränger den fysiska kroppen och även sträcker sig bortom den fysiska kroppen. Detta energifält, som vi ibland ser som en färgad aura består av de subtila energikropparna. Mår vi bra och tillfreds med det mesta i livet – då sträcker sig auran oftast 8 meter utanför kroppen. Ju sämre vi mår, desto närmare ligger auran till vår kropp. Vi behandlar ”holistiskt”. Vilket innebär att vi behandlar dig som en helhet så att alla sidor – fysiska, emotionella och mentala – tas med i beräkningen när vi gör den här Reiki energimedicinska behandlingen. Mot uppvisande av att du är student, så gäller dessa lägre priser.

Book

Spirituell coaching, inre resa

Spirituell coaching, inre resa

Den här spirituella inre resan, upplevelsen har Carina arbetat fram personligen genom sin egen erfarenhet genom flertalet inre resor och energiarbete och genom sitt samarbete med sina guider. Den är på distans, den är personlig och individuell enbart för dig och ditt eget högsta bästa. Du får behandlingen på distans, där du befinner dig, avslappnad i lugn, ro och trygghet. Ingen upplevelse är den andra lik, den är helt individuell och allt sker för ditt eget högsta bästa där du står i livet – här och nu. Vi tittar tillsammans närmare på det som är just i nuet, vad som har varit och vad som kommer framöver och du får en möjlighet att skapa, släppa taget om eller attrahera sådant som du vill ha mer utav i livet. Vad kan du då förvänta dig av en inre resa? Du kan få upplevelser av att vara i en annan tid och rum, i ett annat liv, i en annan tidsepok, i en annan dimension helt enkelt. Det fungerar lite som en astral resa men det sker inom dig och i helt vaket tillstånd där du är fullt medveten och ser, upplever och hör allt som händer. Du kan få budskap från din guide/guider, dina änglar om sånt som kan vara bra för dig att ha med dig på din väg fram genom livet, just här och nu i full närvaro. Du kan få möjligheten att uppleva, se, känna, höra och dofta – en fysisk upplevelse helt enkelt. Ibland kan det hända att du upplever mig i samma rum, men jag är endast i energiform, då jag gör den här resan tillsammans med dig. Du kan även få tips om karriär - affärsutveckling - varumärke (för dig som funderar över att starta eget) Mot uppvisande av att du är student, så gäller dessa lägre priser.

Book