Sörmland Vatten och Avfall AB

Välkommen att boka ditt platsbesök med oss! Beroende på va...

Read more

Book

Ekenäs

Ekenäs montering av vattenmätare

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Bokning för uppsättning av vattenmätare. Det är viktigt att mätarplatsen är färdigställd med avstängningsventiler och mätarkonsol enligt tidigare utskickad information.

Book

Ekenäs Slutbesiktning

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Genomgång med fastighetsägaren att dennes LTA-anläggning är installerad enligt Sörmland Vattens anvisningar och krav. Även montering av vattenmätare görs vid detta tillfälle. Driftsättning sker vid godkänd anläggning.

Book

Fornbo

Fornbo - Montering av vattenmätare

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Bokning för uppsättning av vattenmätare. Det är viktigt att mätarplatsen är färdigställd med avstängningsventiler och mätarkonsol enligt tidigare utskickad information.

Book

LTA Fornbo - Första besöket

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Sörmland Vatten tillsammans med fastighetsägaren kommer överens om placering av LTA (ej leverans av pumpsumpen) samt vattenmätarplacering på fastigheten. Entreprenör får gärna deltaga vid första besöket, så vi tillsammans kan gå igenom grävningen på din fastighet.

Book

LTA Fornbo - Slutbesiktning

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Genomgång med fastighetsägaren att dennes LTA-anläggning är installerad enligt Sörmland Vattens anvisningar och krav. Även montering av vattenmätare görs vid detta tillfälle. Driftsättning sker vid godkänd anläggning.

Book

Fållökna

Fålllökna - Montering av vattenmätare

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Bokning för uppsättning av vattenmätare. Det är viktigt att mätarplatsen är färdigställd med avstängningsventiler och mätarkonsol enligt tidigare utskickad information.

Book

LTA Fållökna - Första besöket

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Sörmland Vatten tillsammans med fastighetsägaren kommer överens om placering av LTA (ej leverans av pumpsumpen) samt vattenmätarplacering på fastigheten. Entreprenör får gärna deltaga vid första besöket, så vi tillsammans kan gå igenom grävningen på din fastighet.

Book

LTA Fållökna - Slutbesiktning

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Genomgång med fastighetsägaren att dennes LTA-anläggning är installerad enligt Sörmland Vattens anvisningar och krav. Även montering av vattenmätare görs vid detta tillfälle. Driftsättning sker vid godkänd anläggning.

Book

Malmsjöberg

LTA Malmsjöberg - Första besöket

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Sörmland Vatten tillsammans med fastighetsägaren kommer överens om placering av LTA (ej leverans av pumpsumpen) samt vattenmätarplacering på fastigheten. Entreprenör får gärna deltaga vid första besöket, så vi tillsammans kan gå igenom grävningen på din fastighet.

Book

LTA Malmsjöberg - Slutbesiktning

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Genomgång med fastighetsägaren att dennes LTA-anläggning är installerad enligt Sörmland Vattens anvisningar och krav. Även montering av vattenmätare görs vid detta tillfälle. Driftsättning sker vid godkänd anläggning.

Book

Malmsjöberg - Montering av vattenmätare

Under veckorna 28 till och med 31 kommer det inte finnas tider för första besök, vattenmätaruppsättning och driftsättning i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan och ev. färdiganmälan för LTA måste vara oss tillhanda innan du bokar. Bokning för uppsättning av vattenmätare. Det är viktigt att mätarplatsen är färdigställd med avstängningsventiler och mätarkonsol enligt tidigare utskickad information.

Book

Ålsäter

LTA Ålsäter - Första besöket

Sörmland Vatten tillsammans med fastighetsägaren kommer överens om placering av LTA (ej leverans av pumpsumpen) samt vattenmätarplacering på fastigheten. Entreprenör får gärna deltaga vid första besöket, så vi tillsammans kan gå igenom grävningen på din fastighet.

Book

LTA Ålsäter - Slutbesiktning

Genomgång med fastighetsägaren att dennes LTA-anläggning är installerad enligt Sörmland Vattens anvisningar och krav. Även montering av vattenmätare görs vid detta tillfälle. Driftsättning sker vid godkänd anläggning.

Book

Ålsäter - Montering av vattenmätare

Bokning för uppsättning av vattenmätare. Det är viktigt att mätarplatsen är färdigställd med avstängningsventiler och mätarkonsol enligt tidigare utskickad information.

Book