KKAM Ateljén

Buy gift card

Book

Intensivdrejning

Intensivdrejning, 1 dag

Endagskurs i drejning. Under kursen går vi igenom grunderna i drejning och inga förkunskaper krävs. Endagskursen lämpar sig bra för dig som har tidigare erfarenhet vid drejskivan. Vi arbetar på individuell nivå och kan erbjuda utmaningar för din utveckling. Tanken med kursen är inte produktion, istället att dreja, tänja på gränser, lära känna leran och framför allt träna på att dreja. Lera ingår i kursen för att du ska känna dig fri att experimentera. Vid avslut får du välja ut två av dina verk som ett minne av kursen. Efter en månad är verken brända, glaserade och färdiga att hämta. När du bokar kursen visas endast datum för kursstart. Läs mer på www.kkam.nu

Intensivdrejning, 2 dagar

Under kursen lär du dig grunderna i drejning. Vi går igenom hela processen från klös till beskickat verk. Inga förkunskaper krävs och vi arbetar på individuell nivå. Tanken med kursen är inte produktion, istället att lära känna leran och framför allt träna på att dreja. Vi drejar och skär itu för att se vad som fungerar eller vad som behöver förbättras. Leran ingår i kursen för att du ska känna dig fri att experimentera. Vid avslut får du välja ut två av dina verk som ett minne av kursen. Efter en månad är verken brända, glaserade och färdiga att hämta. När du bokar kursen visas endast datum för kursstart. Läs mer på www.kkam.nu

Intensivdrejning, 5 dagar

Intensivdrejning i fem dagar. Under kursen lär du dig grunderna i drejning, Vi går igenom hela processen från klös till beskickat verk. Det viktigaste är att vara i processen snarare än att producera. Vi skär itu och studerar vad som fungerar eller vad som kan förbättras. Tiden varvas med gemensamma lektioner och mycket tid för eget arbete vid skivan. Leran ingår i kursen och vid avslut får du välja fem verk som glaseras och bränns. Läs mer på www.kkam.nu När du bokar kursen visas endast datum för kursstart

Barn och unga

Workshop med Elisabeth Planander

Välkommen till en workshop i keramikverkstaden där vi tillsammans skapar en magisk sagovärld i lera. Workshopen riktar sig till dig som är mellan 7 och 12 år. Läs mer på www.kkam.nu

Workshop med Tim Timmey

Under första dagen skär vi ut egna schabloner som spraymålas på stora akvarellpapper. Från att ha arbetat tvådimensionellt dag 1, går vi över till det tredimensionella och arbetar i lera som sedan målas med keramikfärg. När du bokar kursen visas endast datum för kursstart. Läs mer på www.kkam.nu

Sommarkurser

Anatomi och skulptur

En studie i anatomi och skulptur under ledning av Moa Edlund. kursen handlar om att göra porträttlika skulpturer av ansikten. Moa visar olika tekniker och metoder som tydliggör arbetet och visar hur man bryter ner ett ansikte i mindre beståndsdelar. När kursen bokas visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu

Dreja i porslinslera

Master Class med Eva Zethraeus I kursen ingår demonstrationer i att dreja slutna former, dreja med dubbla väggar samt att dreja på klös. Det handlar också om att lära sig bemästra porslinsleran på drejskivan. När du bokar kursen visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu

Dreja miniatyrer

Lär dig dreja miniatyrer på klös. Eftermiddagen inleds med en genomgång vid drejskivan där alla moment visas, därefter arbetar du själv under handledning. Workshopen riktar sig till dig som kan grunderna i drejning. När kursen bokas visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu

Experiment i drejning

En konstnärlig fördjupning i drejning som konstform. Vi utmanar och utforskar materialet lera. Vi arbetar med att dreja in färgad lera och låter tyngdkraften utmana centrifugalkraften. När kursen bokas visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu

Fokus form

En kurs för att lära sig göra keramik i stort format. Vi använder oss av ringlingsteknik och arbetar från liten förlaga till stor. När kursen bokas visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu

Lera, aska, sten

Lera, aska och sten är de tre grundläggande materialen som är bra att lära sig bearbeta för att skapa glasyr med de material som finns omkring oss. Målet med kursen är att få förståelse om hur man kan arbeta med de resurser som finns i vår närmiljö. När kursen bokas visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu

Vedbränning med saltglasyr

Under en vecka sätter och bränner vi KKAMs vedeldade keramikugn och tillsätter salt till atmosfären för att glasera alstren. När kursen bokas visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu

Workshop

Raku

Workshopen riktar sig till dig som är deltagare på KKAMs Öppen verkstad. Keramiken som ska rakubrännas skapas och glaseras på Öppen verkstad. Under en hel dag, den 3 juli samlas vi tillsammans med Linda för att rakubränna verken i vår ugnspark. När kursen bokas visas endast datum för kursstart. Läs mer om kursen på www.kkam.nu