Coaching / Personlig Utveckling / Hälsoföreläsningar

Coaching /Personlig Utveckling /Hälsoföreläsningar Vill du...

Read more

Book

Coaching

Coaching

Du får ett första coachingssamtal kostnadsfritt digitalt.

Book

Ledarskapscoaching

Jobbar du som chef eller ledare kan du ibland behöva individuell ledarskapscoaching. Din coaching kan vara anpassad till en aktuell situation eller övrig utveckling av dig som chef eller ledare. Här kommer coaching processen ge dig insikter och nya verktyg du kan använda omedelbart i din vardag. "Ledarskap är en handling inte en position" som Donald Mc Gannon har utryckt det. Du väljer ett område du vill planera coaching kring och sätter mål som du vill uppnå.

Book

Samtalscoaching

Du kan vara privatperson som önskar coaching inom ett område. Det kan vara ett område i ditt privatliv, i din karriär eller på din arbetsplats. Coaching är en målstyrd process där man tillsammans tittar på vad som behöver medvetandegöras och förändras för att ta sig från nuvarande situation till ett önskat läge.

Book

Kurs i Personlig Utveckling

Kurs i Personlig Utveckling

Detta är en kurs i Personlig Utveckling med 5 moduler á 2 timmar. Vi studerar fokuserat olika avsnitt från erkända ledare i Personlig Utveckling. Kursen går under namnet Master Mind då dessa fokusområden ger oss insikter kring vårt beteende och hur vi kan få ett enklare, gladare och lyckligare liv. Antalet platser är begränsade till 8 vid varje tillfälle. Dessa kurser hittar du under Events och kan boka in dig där. Samtliga 5 moduler hänger ihop och ingår i priset.

Book