Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Vatteninfo Sverige AB / Värmdö kommun

Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg 13430 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Vatteninfo Sverige AB / Värmdö kommun

Vatteninfo ger rådgivning om vatten och avlopp till Värmdö kommuns invånare sedan 2019- 05-01 Vatteninfo Sverige AB är specialister på Vatten och avlopp för enskilda hushåll och samfälligheter. Vatteninfo har fått i uppdrag av Värmdö kommun att erbjuda fastighetsägare rådgivning om enskilt vatten och små avloppsanläggningar. I Vatteninfo finns kunskap och praktik. Genom VA-rådgivningstjänsten hjälper vi kommunmedborgare i sina vatten och avloppsproblem, neutralt och med sakkunskap. Välj mellan VA- rådgivning på telefon eller rådgivning på plats i kommunhuset. Telefonrådgivning kan bokas måndag, tisdag, onsdag och fredag. VA rådgivaren ringer dig vid den bokade tiden. Vill du träffa oss på plats i Värmdö kommunhus så kan du boka tid på torsdagar kl. 09-17. Behöver du hjälp att boka ring Värmdö kommuns servicecenter: Telefonnummer 08-570 470 00 E-post varmdo.kommun@varmdo.se Read more