Uteklassrummet "Yggdrasil"

Uteklassrummet Yggdrasil, Stockholm marker map pin icon

Our Services

Uteklassrummet "Yggdrasil"

Kungliga Djurgårdens Förvaltning har i ett nära samarbete med Skogen i Skolan uppfört ett uteklassrum i syfte att främja utomhuspedagogik. Genom att underlätta för skolor att bedriva utomhuspedagogik i en stadsnära skoglig miljö möjliggör vi för fler skolelever att ta del av ett upplevelsebaserat lärande. Utomhuspedagogik stimulerar eleverna till ett aktivt lärande som bidrar till mer rörelse och förbättrad motorik, ökad hälsa och välmående, social och kognitiv förmåga stärks samt större miljömedvetenhet. Barn som vistas i skog och natur får en starkare koppling till den och förstår bättre skogens olika värden. Vi vill genom vår samverkan öka barn och ungdomars intresse för och kunskap om skogen. Uteklassrummet är fritt för alla att använda. Men skolor och Skogen i Skolan har företräde framför andras brukande. Skolor har möjlighet att boka en egen avsatt tid i uteklassrummet för att slippa krockar. Vill du få hjälp med inspiration och resurser till dina utomhuslektioner gå in på Skogen i Skolans hemsida, där hittar du bl a: - <a href="https://www.skogeniskolan.se/laromedel">läromedel</a> - <a href="https://www.skogeniskolan.se/ovningar">undervisningsupplägg</a> - <a href="https://www.skogeniskolan.se/faktasidor">fakta</a> - <a href="https://www.skogslektioner.se/">digitalt läromedel</a> Vi vill att din vistelse i uteklassrummet tillsammans med dina elever ska vara så smidig, lärorik och skoglig som bara tänkas kan! Välkomna till uteklassrummet i Stora Skuggan önskar Skogen i Skolan och Kungliga Djurgårdens Förvaltning! Read more