Trollhättans Scoutkår

Book

Lextorp

Kanoter alla 8

Kanot1 Gul Inkas

Kanot2 Gul Inkas kanot

Kanot3 Ljusgul kanot

Kanot4 Ljusgrön

Kanot5 Gul inkas 3

Kanot6 Alu 495

Kanot7 Alu 525

Kanot8 Alu 525

Dannebacken (ovanvåningen + lekrummet i källaren)

Liperedstugan (ej patrullstugorna/vindskyddet)

Dannebacken Utmanarrummet

Släpkärran

Lipered Patrullstugor & Vindskyddet

Patrullstugan på berget

Patrullstugan vid sundet

Vindskyddet

Alukanoterna TEST

Alu1 TEST