Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

TANKERIET

Passavägen 175, Kungsbacka 43499 marker map pin icon
No reviews

Our Services

TANKERIET

OM DET ÄR SVÅRT ATT TA STEGET TILL ATT SÖKA PROFESSIONELL SAMTALS-HJÄLP , SÅ SKA DET VARA LÄTT ATT HITTA RÄTT NÄR MAN VÄL BESTÄMT SIG ! Då borde man inte också ställas inför att behöva välja samtalsform oavsett om man tror sig veta eller inte har en aning om vad som passar ens behov eller person bäst.Det slipper du här! Det valet gör jag nämligen för dig utifrån min intuition, gedigna kunskapsbank och långa erfarenhet. Ibland landar vi i ren coachning eller traditionell kbt-terapi. Andra gånger blir jag mer ditt stöd och bollplank i en kris. Många gånger använder jag mig av det bästa av två världar, alltså en mix av kbt-terapi och coachning, för att möta dig där du är och hjälpa dig dit du vill. Så det enda du har att ta ställning till är egentligen det där med personkemi. Förhoppningsvis hittar du här vad du behöver för att bilda dig en uppfattning om just jag är den rätta att hjälpa dig. Känns det rätt i magen så varför inte prova? Först då märker du om hoppet och inspirationen infinner sig. Då är det högst troligt att du har funnit din väg och vill du då så fortsätter vi den tillsammans mot målet. OM MIG Mitt namn är MARIE LARSSON och min stora passion är att ge människor hopp, inspiration och mod till personligt växande. Det gör jag i mina föreläsningar och kurser, men också genom coachning individuellt, i grupp och till par och familjer. Jag har också ett brinnande intresse för att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Något som har kommit att växa utifrån mitt grundyrke som distriktssköterska och som tagit fart efter egen erfarenhet av kognitiv beteende (kbt) -terapi. Med utbildningen till kbt-terapeut och flertalet coach-utbildningar förverkligades min dröm och mitt företag Tankeriet kom till världen . Du är mer än välkommen att ta del av allt vad som däri bjuds! OM KBT KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) är en terapiform där man som klient i sammarbete med sin terapeut deltar aktivt i sin behandling. Tyngdpunkten ligger på nuet, men för att kunna skapa påtaglig förändring i sitt dagliga liv här och nu, kan det också vara viktigt att förstå hur en problematik har uppkommit eller prata om traumatiska händelser ur det förflutna. Detta då människans samlade erfarenheter skapar de livsregler som styr hur vi uppfattar oss själva, vår omvärld och framtid. Med hjälp av denna kunskap och insikter om sambandet mellan tanke, känsla och handling skapas så nya och mer ändamålsenliga strategier. OM COACHING Coaching är ett stöttande samtals-verktyg som syftar till att hjälpa människor att förverkliga och uppnå mål bortom det man själv ser är möjligt. Syftet med coaching är inte att ge färdiga lösningar, goda råd eller peppning utan att lyssna och agera på ett sådant sätt att klienten själv hittar sina egna svar och lösningar. Genom penetrerande frågor ges helt nya infallsvinklar till problem och komplikationer samt nya utgångspunkter att agera ifrån. BOKA TID Hittar du ingen ledig tid? Eller finns det ingen tid som passar dig? Inga problem! Slå mig en signal så löser vi det. AVBOKNINGS-REGLER Uteblivna besök och besök som avbokas mindre än 24 timmar innan bokad tid debiteras med full taxa. Read more