Strongliving.se

Hälsingegetan 5, Stockholm 113 23 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Strongliving.se

Strongliving.se är ett ledande hälsocoachings företag som lär kvinnor om riktig hälsa och genom riktig hälsa ge kvinnor energi och lycka samt en stark kropp med ett ännu starkare sinne. Stronglivings uppdrag är att hjälpa kvinnor att känna sig mer självsäker i sig själva med hjälp av kost och träning. Samt att inspirera dem till att vidta åtgärder för att leva ett liv som de verkligen är stolta över. Strongliving.se levererar online-coaching-program som fokuserar på kvinnans hälsa och främjar kroppens styrka genom bra kost och hård träning. Strongliving lär sina kunder att ta kontroll över sina tankar och känslor, på så sätt ändra beteende för att uppnå sina mål. Read more

Opening hours

Closed for lunch
Monday Mo
Tuesday Tu
Wednesday We
Thursday Th
Friday Fr
Saturday Sa
Sunday Su