Sound Energy

Sockerbruksvägen 7D, Staffanstorp 245 35 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Sound Energy

For English, please scroll down. Ge dig själv en stunds lugn och avkoppling som fyller ditt liv med ny energi. Jag är certifierad Peter Hess® klangpraktiker. Peter Hess® klangmassage är en unik, holistisk metod som arbetar med ljud och vibrationer. Avslappningstekniken har rötter i uråldriga metoder men är anpassad för vår tid. Du kan antingen boka en individuell Peter Hess® klangmassage (Sound Massage) eller en klangmeditation (Sound Bath) i grupp i min studio i Staffanstorp. 10% rabatt för studenter och seniorer. Alla pass är godkända för friskvårdsförmån och min verksamhet är godkänd för F-skatt. Vanliga användningsområden: • Underlättar djup avslappning • Förbättrar självförtroendet • Stimulerar känslor av harmoni och förnyad kraft • Öppnar upp större energireserver • Hjälper till att stärka självmedvetenhet, kreativ energi och motivation • Holistisk metod för kropp och själ Observera att klangmassage inte rekommenderas i följande fall: • pacemaker • hjärtarytmi • epilepsi • graviditet Ljudet av en klangskål berör vårt innersta. Det får våra själar att vibrera. Det släpper spänningar, aktiverar självläkande förmågor och frigör kreativ energi. /Peter Hess/ Varmt välkommen på en klangmassage eller klangmeditation i min studio! Give yourself a moment of peace and relaxation to energize your life. I am a certified Peter Hess® Sound Massage practitioner. The Peter Hess® Sound Massage is a unique, holistic method of working with sound and vibration. The relaxation technique is rooted in the ancient practices and adapted for modern cultures. Join me for an individual Peter Hess® Sound Massage or a group Sound Bath in my studio in Staffanstorp. 10% discount for students and seniors. All sessions are approved for healthcare reimbursement. My business is approved for F tax. Every person is unique and sound affects us all in different ways. The vibrations created by the singing bowls might guide you into a deep relaxation and can have the following positive physical and psychological effects: • facilitates deep relaxation • improves confidence • stimulates feelings of harmony and revitalisation • opens up greater energy reserves • helps strengthen self-awareness, creative energy, and motivation • holistic method for body, mind, and soul Please note, that the Sound Massage is not recommended in the following cases: • Pacemaker • Cardiac arrhythmia • Epilepsy • Pregnancy ''The sound of a singing bowl touches our innermost being. It makes our souls vibrate. It releases tension, activates self-healing abilities, and sets creative energy free.'' /Peter Hess/ Warm welcome to a Sound Massage or Sound Bath session in my studio! Read more