SensoDetect AB (publ.) - Test- och utvärderingscenter

OBS! Är du under 18 behöver vi målsmans godkännande, skriftl...

Read more

Book

Test BERA 3.0

Lund

Testet utförs på: Skiffervägen 12, 224 78 LUND Om du har ADHD vill vi att du är medicinfri 24 h innan testtillfället.

Book