Remember Life

Vi erbjuder Intuitiva readingar- Det intuitiva samtalet E...

Read more

Book

Tjänster

Intuitive reading-Det intuitiva samtalet

Under hela samtalet används kortleken Remember Life©️ för att hjälpa dig att komma i kontakt med din intuition Du får bilderna fortlöpande sänt till dig per sms eller annat sätt så Du kan se dom. Du kan ha olika intentioner med din session som t ex, ditt arbete, relationer, spirituellt eller rent allmänt för inspiration mm

Book